NOWORODEK PŁODOWY

ang. fetal infant

Noworodki płodowe są to dzieci przedwcześnie urodzone ważące mniej niż 500 g z ciąż trwających krócej niż 23 tygodnie, które udaje się utrzymać przy życiu.

Zob. także: WCZEŚNIACTWO, WCZEŚNIAK, DZIECKO PRZEDWCZEŚNIE URODZONE

Literatura:

Wcześniak, red. E. Helwich, Warszawa 2002.

Noworodek przedwcześnie urodzony – pierwsze lata życia, red. K.M. Kornacka, Warszawa 2003.

W. Walas: Bardzo trudne początki, czyli wcześniak w oddziale intensywnej terapii, [w:] Dziecko i jego środowisko. Noworodek przedwcześnie urodzony – trudności i satysfakcje, red. I. Pirogowicz, A. Steciwko, Wrocław 2008, s. 7–21.