NIEDOMYKALNOŚĆ FAŁDÓW GŁOSOWYCH

/NIEDOMYKALNOŚĆ STRUN GŁOSOWYCH, NIEDOMYKALNOŚĆ GŁOŚNI/

ang. vocal cord dysfunction, niem. Funktionsstörung der Stimmbänder, fr. dysfonction des cordes vocales, ros. не смыкание голосовых складок /не смыкание голосовых связок/

Niedomykalność prawego fałdu podczas fonacji
Niedomykalność prawego fałdu podczas fonacji

Stan chorobowy krtani, w którym fałdy głosowe podczas fonacji nie stykają się na całej długości, co prowadzi do powstania szczeliny. W takich warunkach przez szczelinę przedostaje się powietrze, które nie zostało zamienione w falę akustyczną. Brak całkowitego zamknięcia szpary głośni prowadzi do afonii (bezgłosu). Afonia może mieć charakter: przemijający (brak zmian wstecznych w mięśniach krtani) lub przewlekły, który powstaje wskutek zmian zwyrodnieniowych mięśni (mikrourazów, stanów zapalnych dróg oddechowych). W początkowym okresie niewydolność głośni jest kompensowana poprzez zwiększenie napięcia mięśni krtani w czasie fonacji, które prowadzi do szybkiego wyczerpywania się głosu. Stan taki czasami łączy się z obecnością guzków głosowych.

Rodzaje niedomykalności fałdów głosowych:

  • czynnościowa (psychogenna, na tle różnego rodzaju przeczulic, po przedłużonej intubacji), która przejawia się hiperfunkcją, hipofunkcją oraz dysfunkcją,

  • organiczna (guzy, polipy, owrzodzenia kontaktowe, zmiany zapalne fałdów głosowych, guzki głosowe twarde, wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych, urazy krtani),

  • mieszana.

Niedomykalność krtani jest typowym schorzeniem zawodowym, jest objawem zmęczenia głosu, do którego dochodzi na tle czynnościowego przeciążenia. Wyróżnia się trzy jednostki chorobowe, które mogą być uznane za choroby zawodowe narządu głosu: guzki głosowe twarde, wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych, niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe z niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią.

Objawy niedomykalności fałdów głosowych to: męczliwość głosu, nawracające chrypki, bezdźwięczność głosu, okresowa afonia. W leczeniu niedomykalności czynnościowej krtani stosuje się rehabilitację głosu (ćwiczenia głosowe) oraz psychoterapię. Czasami stosuje się drażnienia fałdów głosowych wlewkami soli fizjologicznej lub roztworów olejków, stosowanie jonoforezy krtani, odpoczynek głosowy. Leczenie niedomykalności organicznej jest uzależnione od jej przyczyny.

Zob. także: DYSFONIA, GUZKI GŁOSOWE

Literatura:

Otorynolaryngologia praktyczna. Podręcznik dla studentów i lekarzy, t. 1, red. G. Janczewski, Gdańsk 2005.

J. Iwaszkiewicz: Zarys otolaryngologii, Warszawa 1967.
L. Rammage, M. Morrison, H. Nichol: Management of the voice and its disorders, San Diego 2001.
C. Rosen: Vocal fold scar: evaluation and treatment, „Otolaryngologic Clinics of North America” 2000, Vol. 33 (5), s. 1081–1086.

Otorynolaryngologia dziecięca, red. D. Gryczyńska, Bielsko-Biała 2007.