NIEMOWLĘ

/niemowlęctwo/

ang. infant/infancy, babyhood, niem. Säugling/Säuglingsalter, fr. nourrisson, ros. грудной ребёнок

pol. niemowie ‘dziecko niepotrafiące mówić’

      Dziecko od urodzenia do ukończenia 1. roku życia. W ciągu pierwszych dwunastu miesięcy życia niemowlę rozwija bardzo intensywnie sferę motoryczną i psychiczną. Pierwszy miesiąc życia nazwany jest okresem noworodkowym. Wszystkie zmysły dziecka rozwijają się jeszcze w życiu płodowym, a w chwili przyjścia na świat są w pełni gotowe do działania. Jedynie zmysł wzroku potrzebuje jeszcze kilku tygodni na osiągnięcie dojrzałości. Z punktu widzenia rozwoju poznawczego 1. rok życia dziecka to niezwykle ważny czas uczenia się języka.

W rozwoju niemowlę przechodzi kolejne fazy nabywania umiejętności społecznych, motorycznych, wzrokowych, słuchowych i językowych.

Fazy rozwoju niemowlęcia

Miesiąc życia

Umiejętność

Pierwszy

ssanie; połykanie; unoszenie głowy podczas leżenia na brzuchu; głużenie; podążanie wzrokiem

Drugi

wkładanie rąk do ust; zabawa palcami; utrzymywanie głowy; rozpoznawanie bliskich osób

Trzeci

reagowanie uśmiechem; utrzymywanie grzechotki; odwracanie głowy na dźwięk, skupianie wzroku; wsłuchiwanie się w wypowiedzi dorosłych

Czwarty

chwytanie i puszczanie; odwracanie się z pleców na brzuch; głośny śmiech

Piąty

sięganie po przedmioty; pełzanie do przodu; reagowanie na zniknięcie twarzy

Szósty

chwyt szczypcowy; podciąganie do pozycji stojącej; siedzenie z podparciem; rozpoznawanie nieznanych osób

Siódmy

wrzucanie do pudełka; trzymanie butelki; chodzenie przy meblach; reduplikowanie sylab; obserwowanie spadających przedmiotów

Ósmy

picie z kubka; odwracanie kartek; samodzielne siedzenie; reagowanie na odbicie w lustrze

Dziewiąty

żucie; pokazywanie elementów palcem; pierwsze objawy dominacji ręki; samodzielne stanie; gaworzenie samonaśladowcze; przyciąganie zabawek; poszukiwanie przedmiotu; reakcja na imię

Dziesiąty

jedzenie palcami; zdobywanie przestrzeni; naśladowanie gestów; poruszanie zabawką

Jedenasty

chwyt pęsetowy; rzucanie/kopanie piłki; wykonywanie polecenia; pokazywanie przedmiotów; rozumienie pierwszych słów

Dwunasty

otwieranie pojemników; wstawanie z pozycji siedzącej; samodzielne chodzenie; pierwsze słowa; korzystanie z nocnika

 

 

Literatura:


J. Cieszyńska, M. Korendo: Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6 roku życia, Kraków 2007;
R. Vasta, i inni: Psychologia dziecka, Warszawa, 1995.