MIKROFON

ang. microphone, mike

Urządzenie przetwarzające fale akustyczne (np. dźwięki mowy, muzyki) na sygnały elektryczny.

Ze względu na zasadę działania wyróżniamy dwa typy mikrofonów. Mikrofony dynamiczne gdzie drgania powietrza wytwarzane przez fale dźwiękowe poruszają cienką elastyczną membranę i połączoną z nią cewkę umieszczoną w silnym polu magnetycznym wytwarzanym przez magnes. W wyniku tego generowane jest napięcie na zaciskach cewki oraz prąd o częstotliwości odpowiadającej częstości drgań fal dźwiękowych. Drugim typem są mikrofony pojemnościowe, w których do przetwarzania fal dźwiękowych na napięcie służy specjalnie skonstruowany kondensator. Membrana tego kondensatora wykonana jest z bardzo cienkiej i elastycznej folii z napyloną warstwą metalu (najczęściej złota) stanowiącą jedną okładkę oraz umieszczonej w niewielkiej odległości od niej drobnej siatce metalowej, która stanowi drugą okładkę. Drgania powietrza spowodowane wytworzonymi falami dźwiękowymi wprowadzają w ruch membranę, która zmienia odległość jednej okładki od drugiej zmieniając pojemność kondensatora. Mikrofon pojemnościowy musi być zasilany prądem.

Do najważniejszych parametrów charakteryzujących mikrofon należą: typ przetwornika (pojemnościowy/dynamiczny), charakterystyka kierunkowości (wykres w układzie współrzędnych biegunowych przedstawiający skuteczność mikrofonu przy danej częstotliwości i kącie/kierunku padania dźwięku), skuteczność, pasmo przenoszenia (w mikrofonach profesjonalnych 20-20000 Hz), poziom szumów własnych (w dobrych mikrofonach <30 dB), SPL (maksymalna wartość ciśnienia, jaką może przenieść mikrofon dla podanej wartości zniekształceń), czułość (zależność między ciśnieniem akustycznym wywieranym na membranie mikrofonu a napięciem wyjściowym), zasilanie, wtyk.

Do rejestracji mowy w gabinetach logopedycznych można polecić mikrofony dynamiczne o szerokim paśmie przenoszenia (min. 80 – 14000Hz), średniej czułości (70-80 dB) i charakterystyce kordialnej wyposażone we wtyki typu jack (bezproblemowe podłącenie do komputera i innych urządzeń).

 
Zob. także: PASMO
 

Literatura:


J. Eargle, The Microphone Book (Second Edition), Elsevier Inc. (2004)