ŁEŁANIE

Zaburzenie mowy (dyslalia) polegające na niewłaściwym, nieprawidłowym wymawianiu głoski [u̯]. Najczęściej jest to wymowa [i]̯ lub [v] zamiast [u̯], ewentualnie, bardzo rzadko, wymienianie na inną głoskę; pomijanie głoski [u̯], wymowa nienormatywnego dźwięku wokalicznego podobnego do [u].

W starszej literaturze przedmiotu można spotkać zrównanie terminu łełanie z terminem lambdacyzm, ze względu na obowiązującą jeszcze w XX wieku wymowę [u̯] (przedniojęzykowo-zębową), zbliżoną artykulacyjnie do głoski [l].

Zob. także: LAMBDACYZM
 
Literatura:

B. Dylewski: Wady głosu i mowy, [w]: Higiena szkolna, red. M. Kacprzak, Warszawa 1958.

A. Sołtys-Chmielowicz: Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka, Kraków 2008.

M. Skorek: Z logopedią na Ty. Podręczny słownik logopedyczny, Kraków 2000.