LINK

/ HIPERŁĄCZE, ODNOŚNIK, POWIĄZANIE/

ang. hyperlink

Zamieszczone w dokumencie elektronicznym (tekstowym, PDF, HTML) odwołanie do innego dokumentu lub innego miejsca w danym dokumencie. Odwołanie takie związane jest z fragmentem tekstu lub obrazem i stanowi elektroniczny odpowiednik odsyłacza/odnośnika w tekście. Uaktywnienie linku/hiperłącza (najczęściej kliknięcie) powoduje otwarcie dokumentu lub przejście do elementu docelowego. Linki są powszechnie używane na stronach internetowych i w dokumentach edytorów tekstu są, jako odwołania prowadzące od poszczególnych pozycji spisu treści, skorowidza, odnośników literaturowych. W przypadku utworzenia dokumentu z dużą ilością linków mamy do czynienia z hipertekstem, tj. organizacją danych w postaci niezależnych leksji (fragmentów) połączonych hiperłączami. Hipertekst cechuje nielinearność i niestrukturalność układu leksji. Oznacza to, że nie ma z góry zdefiniowanej kolejności czytania treści dokumentu, a nawigacja między jego fragmentami zależy wyłącznie od użytkownika – doskonałym przykładem są tu strony WWW pisane w języku HTML (ang. Hypertext markup language).

Pojęcie linku występuje również w linuksowych systemach plików gdzie oznacza ono specyficzny plik wskazujący za pomocą nazwy na inny plik lub katalog tzw. dowiązanie symboliczne (ang. symbolic link). Odwołanie takie jest niewidoczne na poziomie aplikacji/programu tzn. jest traktowane jak zwykły plik lub katalog. W systemach Windows najbliższym pojęciowo odpowiednikiem linku symbolicznego jest skrót (ang. shortcut), choć jest on bardziej ograniczony funkcjonalnie.

 

Literatura:


W3C (World Wide Web Consortium) Recommendation: http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/struct/links.html#h-12.1http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/struct/links.html#h-12.1