LABIOGRAFIA

Fotografowanie układu warg podczas wypowiadania poszczególnych głosek lub wyrazów. Do tworzenia labiogramów można wykorzystywać zamiast fotografii grafikę komputerową. Pierwszy w Polsce program komputerowy Rentgenogramy, palatogramy, labiogramy zawierający animacje przedstawiające ruchy warg podczas wymawiania głosek powstał w 2005 r.

Literatura:

I. Styczek: Logopedia, Warszawa 1981.

J. Gruba: Manners of Visualizing Speech Sounds in View of the Animations Published on the Internet Portal of the Polish Applied Phonetics, Вестник образования и науки. Педагогика. Психология. Медицина”, 7(1)/2013, ISSN 2223-960X, ss. 74-84.