KULTURA SŁOWA

Instytucjami, których celem jest działalność na rzecz upowszechniania kultury języka/słowa, są m.in.: Komisja Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk (PAN), Towarzystwo Kultury Języka (jego organem jest „Poradnik Językowy”), Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Zespół Kultury Żywego Słowa Rady Języka Polskiego.

Zob. także: KULTURA JĘZYKA

Literatura:

M. Bugajski: Język w komunikowaniu, Warszawa 2006.

Polska polityka językowa w Unii Europejskiej, red. J. Warchala, D. Krzyżyk, Katowice 2008.

[http://www.tkj.uw.edu.pl]

[http://www.rjp.pan.pl]

[http://www.komjezyk.pan.pl]