KULTURA JĘZYKA

Instytucjami, których celem jest działalność na rzecz upowszechniania kultury języka/słowa są m.in.: Komisja Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk (PAN), Towarzystwo Kultury Języka (jego organem jest „Poradnik Językowy”), Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Zespół Kultury Żywego Słowa Rady Języka Polskiego i in.

Literatura:

Bugajski M. (2006). Język w komunikowaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Warchala J., Krzyżyk D. (red.) (2008). Polska polityka językowa w Unii Europejskiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

http://www.tkj.uw.edu.pl/

http://www.rjp.pan.pl/

http://www.komjezyk.pan.pl/