KOPROLALIA

z gr. kόpros ‘kał’, ‘nawóz’, gnój’, ‘plugastwo’; laliά ‘gadanina’;  łac. coprolalia; ang. coprolalia

Obsesyjne, niepohamowane używanie w miejscach publicznych słów lub wyrażeń uznawanych za społecznie niedopuszczalne (nieprzyzwoitych, wulgarnych, o podtekście seksualnym). Notowana w psychopatiach, schizofrenii, psychozach organicznych, w stanach maniakalnych, natręctwach, zespole Gillesa de la Tourette’a (tiki wokalne złożone).

Literatura:

Bryńska A., Wolańczyk T. (2005). Zaburzenia tikowe. W: T. Wolańczyk, J. Komander (red.), Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci (s. 192-204). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Kopaliński W. (1989). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”.

Korzeniowski L., Pużyński S. (red.) (1986). Encyklopedyczny słownik psychiatrii. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Seligman M. E. P., Walker E. F., Rosenhan D. L. (2003). Psychopatologia. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.