KOMPENSACJA ARTYKULACYJNA

/ARTYKULACYJNA KOMPENSACJA/

Zastąpienie jednego ruchu artykulacyjnego przez inny, który daje efekt dźwiękowy podobny do tego, jaki jest wytwarzany przez ruch poprzedni. W wymowie francuskiej [æ], artykułowanej najczęściej jako samogłoska przednia, średnio otwarta i zaokrąglona, ruch artykulacyjny zaokrąglający może zniknąć bez istotnego wpływu na charakter samogłoski i jej widmo akustyczne, jeśli zostanie zastąpiony lekkim cofnięciem języka. Oba te ruchy powiększają objętość jamy ustnej, co prowadzi do obniżenia właściwej częstotliwości drgań oraz tego samego efektu akustycznego i brzmieniowego. W badaniach diachronicznych przez kompensację artykulacyjną rozumie się zmianę w wymowie, która wyrównuje osłabienie lub zanik jakiegoś dźwięku wywołane przez inną zmianę. Przykładem może być wzdłużenie zastępcze w języku staropolskim (np. *поgъ → nōg → nóg), które skompensowało zanik wygłosowego jeru wzdłużeniem poprzedzającej samogłoski krótkiej przed spółgłoską dźwięczną.

Literatura:


Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1993.