JABŁONKOWANIE

/SIAKANIE, SZIAKANIE/

Zjawisko to polega na wymienieniu szeregów podniebiennego ś, ź, ć, i dziąsłowego sz, ż, cz, ([š], [ž], [č], [ǯ]) na szereg dziąsłowy miękki szi, żi, czi, dżi ([š’], [ž’], [č’], [ǯ’]). Wymowa typu sziano, żito, cziemny (siano, żyto, ciemny) występuje na południu Polski koło Jabłonkowa, a także na północy kraju w dialektach lubawsko-ostródzkim, malborskim i warmińskim.

Literatura:

K. Dejna: Atlas polskich innowacji dialektalnych, Warszawa–Łódź 1981.

M. Kucała: Twoja mowa cię zdradza. Regionalizmy i dialektyzmy języka polskiego, Kraków 1994.