INFANTYLIZM

Brak dojrzałości psychicznej, intelektualnej, emocjonalnej itp., zatrzymanie się na poziomie rozwojowym dziecka. Infantylizm w języku najczęściej oznacza używanie słów lub sformułowań nieprzystających do wieku i pozycji człowieka, np. nadużywanie zdrobnień i spieszczeń, stosowanie wyrazów dźwiękonaśladowczych, mówienie o sobie w czasie przeszłym i przyszłym w trzeciej osobie, „pieszczenie się” (sepleniąca, miękka wymowa). Infantylne zachowania językowe świadczą o niedojrzałości, zdziecinnieniu, naiwności mówiącego lub piszącego.

Literatura:

Słownik współczesnego języka polskiego, t. 1, red. B. Dunaj, Warszawa 1999.