GRAMATYKA NORMATYWNA

Opis reguł gramatycznych danego języka z zamiarem wpłynięcia na czytelnika, aby wybierał zalecane w nim środki językowe. Wszystkie gramatyki napisane przed XIX wiekiem miały charakter normatywny. W wieku XIX, po powstaniu językoznawstwa diachroniczno-porównawczego, zarzucono gramatyce normatywnej brak podejścia naukowego i przeciwstawiano ją gramatyce opisowej, której zadaniem miała być tylko rejestracja faktów. Przeciwstawianie takie jest jednak zbyt ostre. Podstawowe podręczniki gramatyczne, czy to języka ojczystego dla szkół różnych typów, czy to języka obcego, mającego z konieczności normatywny charakter, powinny opierać się na jak najdokładniejszym opisie naukowym systemu gramatycznego danego języka.

Literatura:

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1993.