GLOSOLALIA

ang. glosolalia, niem. Glossolalie, Glottolalie, fr. glossolalie

z grec. ‘paplanina’

Pozbawione sensu (znaczenia) ciągi głoskowe (niby-wyrazy) przypominające pod względem fonologicznym teksty (wyrazy) danego języka, tworzone w celach ekspresywno-stylistycznych. Ich kształtowaniu mogą służyć takie środki jak eufonia, instrumentacja głoskowa, onomatopeja. Jako zamierzony efekt poetycki glosolalia znalazła szczególny wyraz w literaturze – rosyjskim futuryzmie, polskich Słowopiewniach Juliana Tuwima czy utworach Stanisława Młodożeńca. Glosolalie mogą też funkcjonować w twórczości ludowej jako mowa tajemna, np. w zaklęciach, wyliczankach dziecięcych, przyśpiewkach ludowych.

Literatura:

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1993.

Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2000.