GEMINACJA

/PODWOJENIE SPÓŁGŁOSEK/

Podwojenie spółgłosek nazywa się geminacją. Geminata to spółgłoska zdwojona, czyli sekwencja dwu segmentów spółgłoskowych o identycznej artykulacji. W języku polskim geminaty występują w wyrazach: poddać, panna, lekko, lasso. Fonetycznie geminaty realizowane są jako spółgłoski wzdłużone (w geminatach złożonych ze spółgłosek zwarto-wybuchowych wzdłużona w stosunku do pojedynczej spółgłoski tego typu jest faza zwarcia, por. pary wyrazów: błoto – motto, podać – poddać, mleko – lekko).

Literatura:

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1993.