FONOLOGIA IMPRESJI

ang. impressive phonology

łac. impressio ‘nacisk’

Dział fonologii zajmujący się skonwencjonalizowanymi środkami sygnalizacji impresywnej funkcji wypowiedzenia charakterystycznymi dla danego języka. Fonologia impresji była postulowana przez niektórych przedstawicieli praskiej szkoły strukturalistycznej.

Zob. także: FONOLOGIA EKSPRESJI

Literatura:

R. Laskowski: Fonologia impresji, [w:] Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999, s. 167.