FASD

/SPEKTRUM OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z EKSPOZYCJĄ NA ALKOHOL W OKRESIE CIĄŻY /

ang. Fetal Alkohol Syndrom Disorders, niem. Fetale Alkohol-Spektrumsstörungen

Termin FAS Spectrum Disorder funkcjonuje w literaturze przedmiotu od roku 1998, jako obejmujący spektrum objawów klinicznych związanych z ekspozycją na alkohol w okresie ciąży. FASD jest charakteryzowane jako „ogólny termin opisujący całe spektrum skutków rozwojowych występujących u potomstwa matek pijących alkohol w okresie ciąży. Skutki te mogą obejmować zaburzenia rozwoju fizycznego, umysłowego, zachowania, uczenia się; mogą trwać przez całe życie. Termin FASD nie jest terminem przeznaczonym do wykorzystania w diagnostyce klinicznej”. Kliniczne cechy FASD mogą być opisywane jako pełnoobjawowy Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) lub Poalkoholowe Zaburzenia Neurorozwojowe (Alcohol Related Neurodevelopmental Disorder - ARND).

Literatura:


M. Klecka, Fascynujące dzieci, Kraków 2007; M. Klecka, M. Janas-Kozik, Dziecko z FASD. Rozpoznania różnicowe i podstawy terapii, Warszawa2009; M. Banach (red.), Alkoholowy Zespół Płodu. Teoria. Diagnoza. Praktyka, Kraków 2011; P. Raczyński, Materiały informacyjne o płodowym zespole alkoholowym Fas dla lekarzy, Warszawa 2007