EMBOLOFRAZJA

/EMBOŁOFRAZJA/

Wstawianie do wypowiedzi dodatkowych głosek (np. [e], [y], [m]; często w formie przedłużonej), sylab i wyrazów (np. dobrze, tak), zwrotów (np. no wiesz, co i jak, jak również) lub nieartykułowanych dźwięków (np. postękiwań, westchnięć, sapnięć). Są to elementy polilaliczne, które podpierają wypowiedź, pozwalają mówcy zebrać myśli oraz mają służyć zapełnieniu ewentualnej pauzy w wypowiedzi. Mogą występować zarówno w mowie osób sprawnie mówiących, jak też być objawem niepłynności mowy wchodzącej w skład zaburzenia komunikacji językowej (np. jąkania).

 

Literatura:

G. Jastrzębowska: Podstawy logopedii, Opole 1996.

Z. Tarkowski: Jąkanie, Gdańsk 2010.