EKSPLOZJA

Gwałtowne rozwarcie narządów mowy pod wpływem tłoczonego z płuc strumienia wydychanego powietrza, trzecia faza artykulacji spółgłosek zwarto-wybuchowych (po implozji i plozji). W grupach głosek homoorganicznych eksplozja przy artykulacji pierwszej spółgłoski może nie wystąpić (np. skrobmy, motto, lekko).

Literatura:

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1993.