E-MAIL

ang. electronic mail, e-mail

Poczta elektroniczna; usługa sieciowa służąca do przesyłania wiadomości tekstowych – listów elektronicznych przy pomocy sieci komputerowej. Obecnie do wysyłania wiadomości e-mail służy protokół SMTP (ang. Simple Mail Transfer Protocol) opracowany w 1982 roku, a do ich odbioru protokół POP3 (ang. Post Office Protocol version 3) i jego rozszerzenie IMAP (ang. Internet Message Access Protocol). Protokoły te stanowią zespół komend wymienianych przez serwery świadczące usługi poczty elektronicznej w celu dostarczenia wiadomości do adresata. Do obsługi usługi poczty elektronicznej na serwerach służą specjalne programy, takie jak Postfix, Sendmail, Qmail, które pracują w trybie 24 h przez 7 dni. Program służący do edycji, wysyłania i odbioru poczty elektronicznej nosi nazwę klienta poczty elektronicznej. Do najpopularniejszych klientów poczty elektronicznej zaliczyć można programy: Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Opera czy działające w trybie tekstowym Pine i Mutt. Obecnie przez dostawców usług internetowych powszechnie oferowany jest dostęp do poczty elektronicznej przez strony internetowe WWW nazywany Webmailem. Do popularnych serwisów świadczących usługi Webmail należą: gmail.com, hotmail.com czy polskie interia.pl, o2.pl, wp.pl.

Zwrot e-mail funkcjonuje również jako określenie samego adresu poczty elektronicznej. Adres taki składa się z nazwy użytkownika oddzielonej znakiem „@” (ang. amp – małpa) i następującej po niej nazwie serwera w formacie domenowym, np. użytkownik@serwer.edu.pl (końcówka edu.pl wskazuje na domenę instytucji edukacyjnej znajdującej się w Polsce).

Literatura:

J. Klensin, 2008, Request for Comments 5321, Simple Mail Transfer Protocol [online], [dostęp: 8.10.2013]. Dostępny w Internecie: .

J. Myers, C. Mellon, M. Rose, 1996, Request for Comments 1939, Post Office Protocol - Version 3 [online], [dostęp: 8.10.2013]. Dostępny w Internecie: .

R. Gellens, C. Newman, L. Lundblade, 1998, Request for Comments 2449, POP3 Extension Mechanism [online], [dostęp: 8.10.2013]. Dostępny w Internecie: .

J. Myers, 1994, Request for Comments 1734, POP3 AUTHentication command [online], [dostęp: 8.10.2013]. Dostępny w Internecie: .

J. Myers, 1997, Request for Comments 2222, Simple Authentication and Security Layer (SASL) [online], [dostęp: 8.10.2013]. Dostępny w Internecie: .

R. Gellens, 2002, Request for Comments 3206, The SYS and AUTH POP Response Codes [online], [dostęp: 8.10.2013]. Dostępny w Internecie: .

M. Crispin, 2004, Request for Comments 3501, INTERNET MESSAGE ACCESS PROTOCOL - VERSION 4rev1 [online], [dostęp: 8.10.2013]. Dostępny w Internecie: .