DYSPALATALIZACJA

/ODMIĘKCZENIE, DEPALATALIZACJA, ZATRATA MIĘKKOŚCI, PALATALNOŚCI PRZY WYMOWIE SPÓŁGŁOSKI MIĘKKIEJ LUB ZMIĘKCZONEJ/

fr. dépalatalisation odmiękczenie

Dyspalatalizacja to termin używany dla określenia zjawiska polegającego na utracie miękkości, palatalności spółgłoski. Zjawisko dotyczyć może spółgłosek miękkich lub zmiękczonych.

Zob. także: PALATALIZACJA

Literatura:

Encyklopedia języka polskiego. Red. S. Urbańczyk. Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Wrocław 1992; B. Rocławski, Podstawy wiedzy o języku polskim dla glottodydaktyków, pedagogów, psychologów i logopedów. GLOTTISPOL. Gdańsk 2001; B. Ostapiuk, Zaburzenia dźwiękowej realizacji fonemów języka polskiego – propozycja terminów i klasyfikacji. „Audiofonologia” 1997. T. 10, s. 117-136.