DVD

ang. Digital Video Disc, Digital Versatile Disc

Standard zapisu danych na dysku optycznym, w zamierzeniach służący do zapisu danych audio i wideo w formie cyfrowej. Obecnie służy do zapisu różnorakich danych cyfrowych (plików, programów, nagrań audio).

DVD oznacza również poliwęglanowy krążek z zakodowaną cyfrowo informacją do bezkontaktowego odczytu światłem lasera optycznego. Na płytach DVD zastosowano dwie warstwy nałożone jedna na drugą, w których można dokonywać zapisu/odczytu. Warstwa dolna jest warstwą półprzezroczystą, wiązka lasera – w zależności od długości fali i kąta nachylenia – może więc czytać informacje zapisane na warstwie położonej niżej lub też z warstwy wyższej. Dzięki zastosowaniu światła lasera o długości fali 630 nm uzyskano większą gęstość zapisu danych niż w płytach CD. Standardowa pojemność płyt DVD5 (jednowarstwowych) to 4,7 GB, a DVD9 (dwuwarstwowych) – 8,5 GB. System plików stosowany na DVD to UDF, będący rozszerzeniem standardu ISO 9660.

W powszechnym użyciu skrót DVD oznacza również urządzenie (samodzielne lub wbudowane w komputer, konsolę) odtwarzające płyty DVD, spełniające standardy DVD-Video i DVD-Audio.

Literatura:


J. Taylor, 2013, DVD Frequently Asked Questions (and Answers) [online], [dostęp: 8.10.2013]. Dostępny w Internecie: ttp://www.dvddemystified.com/dvdfaq.html>.