DEGEMINACJA

Uproszczenie spółgłoski zdwojonej, czyli geminaty, w pojedynczą spółgłoskę, np. rozstać się – {rostać śe}.

Literatura:

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1993.