DYSPALATALNOŚĆ

/ODMIĘKCZENIE/

fr. palatalisation ‘odmiękczenie’

Termin używany dla określenia zjawiska polegającego na utracie miękkości, palatalności spółgłoski. Zjawisko może dotyczyć spółgłosek miękkich lub zmiękczonych.

Literatura:

Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1992.

B. Rocławski: Podstawy wiedzy o języku polskim dla glottodydaktyków, pedagogów, psychologów i logopedów, Gdańsk 2001.

B. Ostapiuk: Zaburzenia dźwiękowej realizacji fonemów języka polskiego – propozycja terminów i klasyfikacji, „Audiofonologia” 1997, t. 10, s. 117–136.