ĆWICZENIA WSTĘPNE W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

/ETAP WSTĘPNY W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ/

ang. preliminary exercises in speech therapy

Terapia logopedyczna charakteryzuje się ściśle określonym przebiegiem, który odzwierciedla się w poszczególnych etapach jej realizacji. Pierwszym z nich jest etap ćwiczeń wstępnych. Do etapu wstępnego można zaliczyć wszystkie ćwiczenia, które poprzedzają właściwe postępowanie terapeutyczne, zmierzające do wprowadzania nowych (ilościowo lub jakościowo) składników języka (czy też elementów mowy) u pacjenta. Stanowią je:

  • ćwiczenia oddechowe,
  • ćwiczenia fonacyjne (głosowe),
  • ćwiczenia narządów artykulacyjnych,
  • ćwiczenia słuchowe,
  • ćwiczenia ogólnej sprawności motorycznej,
  • ćwiczenia poszczególnych funkcji psychicznych: uwagi, pamięci, spostrzegawczości.

Ćwiczenia te mogą stanowić również integralną część kolejnego etapu terapii – etapu właściwego, jednak wówczas rozbudowuje się je lub zawęża ich określone partie. Jest to uzależnione od uwarunkowań, które występują u konkretnego pacjenta, i od zaburzenia mowy. W podstawowym zakresie ćwiczenia te znajdują się natomiast właśnie we wstępnej części terapii. W tej postaci mogą stanowić również trzon ćwiczeń przeprowadzanych w ramach profilaktyki logopedycznej.

Literatura:

A. Walencik-Topiłko: Ćwiczenia wstępne w terapii logopedycznej, [w]: Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, Opole 2005, s. 303–328.

G. Jastrzębowska: Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej, Opole 1998.

E.M. Skorek: Oblicza wad wymowy, Warszawa 2001.

.