ĆWICZENIA GŁOSOWE

/ĆWICZENIA FONACYJNE/

Wchodzą w skład ćwiczeń wstępnych lub zasadniczych w terapii logopedycznej. Mogą być również etapem pracy w profilaktyce głosu i mowy. Ćwiczenia głosowe prowadzi się najczęściej po wcześniejszym przepracowaniu odpowiednich ćwiczeń oddechowych.

Celem ćwiczeń głosowych jest:

  • ustalenie wysokości głosu właściwej dla danej osoby,
  • wyrobienie miękkiego ataku (nastawienia głosu),
  • ustawienie głosu, czyli wyrobienie umiejętności kierowania głosu „na maskę”,
  • wyrobienie umiejętności modulowania siłą głosu,
  • wyrobienie umiejętności modulowania wysokością głosu.

Bloki ćwiczeń głosowych nie powinny trwać zbyt długo, aby nie powodowały zmęczenia mięśni krtani. Wskazane są parominutowe przerwy w ich przebiegu (np. można je łączyć z ćwiczeniami oddechowymi lub ćwiczeniami artykulatorów). Należy je wykonywać w obecności logopedy lub terapeuty głosowego, którzy będą czuwać nad właściwą techniką głosową.

Ćwiczenia głosowe realizuje się najczęściej w następujący sposób:

  • przedłużone wymawianie samogłosek ustnych (pojedynczo, a następnie w sekwencjach kilkugłoskowych),
  • wymawianie samogłosek na różne sposoby (długo, krótko, wielokrotnie, legato, staccato, cicho, głośno),
  • wymawianie spółgłosek nosowych półotwartych z wyraźnym odczuwaniem wibracji w okolicach jamy nosowej i warg,
  • wypowiadanie sylab otwartych i zamkniętych z nosowymi spółgłoskami półotwartymi.

Końcowym etapem tych ćwiczeń powinny być ćwiczenia koordynujące fonację z oddechem i artykulacją. Przez cały czas należy też dbać o właściwe napięcie mięśni biorących udział w wytwarzaniu głosu.

Literatura:

A. Walencik-Topiłko: Ćwiczenia wstępne w terapii logopedycznej, w: Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, Opole 2005, s. 303–328.

G. Jastrzębowska: Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej, Opole 1998.

B. Tarasiewicz: Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków 2003.