CZĘSTOŚĆ

/FREKWENCJA/

Częstość definiowana jest w statystyce językoznawczej jako liczba wystąpień badanego elementu językowego w danej próbie. Częstością nazywa się też synonimicznie częstość absolutną i przeciwstawia się tzw. częstości względnej, która odpowiada stosunkowi częstości do wielkości próby.

Literatura:

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1993.