BIERNE SŁOWNICTWO

/BIERNY SŁOWNIK/

ang. passive vocabulary

z łac. passivus ‘bierny’

   Zasób słów, jakie zna i potrafi zrozumieć dany użytkownik języka. Liczba słów znanych użytkownikowi języka wielokrotnie przekracza liczbę jednostek wykorzystywanych do tworzenia wypowiedzi (słownik aktywny). Przyjmuje się (dane dla języka angielskiego), że jest to zwykle liczba pomiędzy 50 a 100 tysięcy jednostek określonych jako hasła w leksykonie umysłowym, tj. w zorganizowanym systemie słownictwa funkcjonującym w umyśle. U wykształconych użytkowników języka liczba ta może przekraczać 150 tysięcy, z czego 90% stanowi niekiedy słownictwo czynne. W nauczaniu języka obcego przyswojenie od 5 do 10 tysięcy słów odpowiada osiągnięciu poziomu średnio zaawansowanego.

Literatura:

J. Aitchison: Words in the Mind. An Introduction to the Mental Lexicon, Oksford 1987;

J.C. Richards, J. Platt, H. Platt: Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics, Harlow 1992;