ARBD

ang. Alcohol-Related Birth Defects (ARBD)

Kategoria wprowadzona przez Socol i Clarren obejmująca związane z alkoholem wady wrodzone, jest to kategoria, która określa przede wszystkim zaburzenia somatyczne czyli te, które dotyczą funkcjonowania ciała. Kategoria ta charakteryzuje się występowaniem anatomicznych lub funkcjonalnych wad związanych z wewnątrzmacicznym działaniem alkoholu etylowego na płód. Mieszczą się w niej m.in. anomalie stawów, deformacje, zniekształcenia, dysplazja części ciała, wady serca, kości, nerek, wzroku i słuchu.

Literatura:


M. Klecka, Fascynujące dzieci, Kraków 2007; M. Klecka, M. Janas-Kozik, Dziecko z FASD. Rozpoznania różnicowe i podstawy terapii, Warszawa2009; M. Banach (red.), Alkoholowy Zespół Płodu. Teoria. Diagnoza. Praktyka, Kraków 2011; P. Raczyński, Materiały informacyjne o płodowym zespole alkoholowym Fas dla lekarzy, Warszawa 2007