ANAKOLUT

Błędna konstrukcja składniowa, w której brak logicznego i gramatycznego związku między częściami zdania, zwykle między podmiotem zdania pierwszego i podmiotem zdania następującego, np. Jadąc na rowerze, omal nie potrąciła go ciężarówka – podmiotem zdania pierwszego jest jadący na rowerze, podmiotem zdania drugiego ciężarówka, podczas gdy połączenie imiesłowowego równoważnika zdania ze zdaniem następnym wymaga uzgodnienia gramatycznego podmiotu.

Literatura:

Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1991.

Polszczyzna płata nam figle, red. J. Podracki, Warszawa 1993.