AFAZJA POWOLI POSTĘPUJĄCA BEZ UOGÓLNIONEJ DEMENCJI