Konkursy >> I Ogólnopolski Plastyczny Konkurs Logopedyczny pt. Rysujemy nasze minki

I Ogólnopolski Plastyczny Konkurs Logopedyczny pt. Rysujemy nasze minkiCzas trwania
do 2010-01-11 (Zakończony)


Opis

Celem konkursu „Rysujemy nasze minki” jest umożliwienie wszystkim dzieciom, a szczególnie z trudnościami w mówieniu prezentacji swoich umiejętności, możliwości i talentów tj. sprawności artykulacyjnej, kompetencji językowej, ekspresji słownej i aktywności plastycznej, oraz wspólne zaangażowanie nauczycieli i logopedów w pracy z dziećmi nad rozwojem mowy i języka. 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku oraz Wydawnictwo KOMLOGO.
 2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 5 do 10 roku życia.
 3. Praca ma zawierać rysunek ćwiczeń artykulacyjnych lub pomysł własnej „minki”.
 4. Format pracy: A4, technika dowolna, bez technik przestrzennych.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie opiekuna i dzieci biorących udział w konkursie na stronie www.komlogo.pl w zakładce „Konkurs”.
 6. Każda praca powinna zawierać metryczkę z tyłu pracy/litery drukowane/: imię i nazwisko dziecka, wiek, adres i tel. placówki, jeżeli praca reprezentuje przedszkole lub szkołę, imię i nazwisko opiekuna dziecka oraz kod uczestnika. Prace bez kodu nie będą oceniane. Metryczkę można pobrać jako plik .doc lub .pdf.
 7. Prace mogą być wykonane pod opieką nauczyciela, logopedy, pedagoga lub innej osoby.
 8. Do każdej pracy dołączona powinna być zgoda rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
 9. Prace należy przesłać na adres współorganizatora:
  Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku
  ul.Wieniecka 46
  87-800 Włocławek
  woj. kujawsko-pomorskie
  z dopiskiem Konkurs logopedyczny p. Iwona Zalewska
 10. Termin nadsyłania prac: 11.01.2010 roku; decyduje termin wpłynięcia pracy do organizatora.
 11. Komisja wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania.
 12. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w lutym 2010 roku; lista zwycięzców ogłoszona zostanie na stronie Wydawnictwa Komlogo i Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku www.zsi.com.pl
 13. Przesłane na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników, przechodzą na własność organizatora.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 15. Przewidujemy atrakcyjne nagrody dla uczestników konkursu i ich opiekunów.
 16. Sponsorem nagród jest Wydawnictwo KOMLOGO.


Laureaci konkursu
Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni w ciągu 3 tygodni od ukończenia konkursu.


Galeria nadesłanych prac zostanie udostępniona po ogłoszeniu laureatów konkursu.


Uczestnicy, którzy zostali dodani przez Ciebie do tego konkursu: