Sadzawka_____s___4e79c315c6a71

Sadzawka – Pszczółki Gadułki

Typ: Gra planszowa
49,00 zł

Cena sprzedaży netto: 39,84 zł
Gra przeznaczona do terapii głosek s, z, c, dz (nagłos, śródgłos, wygłos) oraz głosek k, g (nagłos, śródgłos, wygłos) #graplansz

Opis

Sadzawka i Pszczółki Gadułki
Zawartość pudełka: dwustronna plansza do gry, 16 pionków, kostka do gry, instrukcja.

Sadzawka i Pszczółki Gadułki to planszowe gry logopedyczne wspomagające rozwój językowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W czasie zabawy dzieci uczą się poprawnej wymowy głosek, poszerzają słownik bierny i czynny oraz rozwijają percepcję słuchową. Dodatkowo ćwiczą: spostrzeganie, orientację przestrzenną, pamięć wzrokową i słuchową, koncentrację uwagi, myślenie logiczne i inne umiejętności niezbędne w nauce mówienia, czytania i pisania.
Poziomy gry do wyboru:
Poziom I. Gracze nazywają wszystkie obrazki na mijanych polach, zwracając uwagę na prawidłową wymowę ćwiczonych głosek.
Poziom II. Gracze nazywają obrazki na mijanych polach i układają z ich nazwami zdania pojedyncze, po jednym zdaniu do każdego obrazka.
Poziom III. Gracze nazywają obrazki na mijanych polach i układają jedno zdanie rozwinięte lub złożone z nazwami tych obrazków.
Gry można wykorzystać do zabaw w domu, w przedszkolu lub szkole oraz do ćwiczeń na zajęciach terapeutycznych indywidualnych i grupowych.

Sadzawka – s, z, c, dz (nagłos, śródgłos, wygłos)
Gra przeznaczona jest do ćwiczenia głosek s, z, c, dz w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów.
W grę może grać od 2 do 4 graczy. Każdy może wykorzystać od 1 do 4 pionków w jednym kolorze.
Rozgrywkę zaczyna osoba, która pierwsza wyrzuci kostką 6 oczek. Gracze startują z białych pól w rogach sadzawki i przesuwają się do przodu o tyle pól, ile wskazuje kostka. Ruchy pionków mogą się odbywać wyłącznie po białych polach do góry, na dół, w prawo, w lewo lub po ukosie,. Pola niebieskie należy omijać. Jeżeli pionek gracza zatrzyma się na polu, gdzie stoi pionek rywala, ten musi rozpocząć grę od początku. Wygrywa osoba, która pierwsza przeprowadzi wszystkie swoje pionki na przeciwległy brzeg sadzawki.

Pszczółki Gadułki – k, g (nagłos, śródgłos, wygłos)
Gra przeznaczona jest do ćwiczenia głosek k, g w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów.
W grę może grać od 2 do 4 graczy. Każdy może wykorzystać od 1 do 4 pionków w jednym kolorze. Na zewnątrz plastra miodu są 4 kolorowe ule z 4 komórkami dla pionków każdego gracza.
Rozgrywkę zaczyna osoba, która pierwsza wyrzuci kostką 6 oczek. Start następuje z pierwszych czterech komórek plastra miodu, leżących po przeciwnej stronie wybranego przez gracza ula. Każdy gracz przesuwa pionek do przodu o tyle pól, ile wskazuje kostka. Pionek porusza się po kolejnych leżących obok siebie komórkach plastra miodu w stronę ula. Jeżeli pionek gracza zatrzyma się na polu, gdzie stoi pionek rywala, ten musi rozpocząć grę od początku. Wygrywa osoba, która pierwsza doprowadzi wszystkie swoje pionki do ula na zewnątrz plastra miodu.

Wróć do: Gry planszowe