KOZE_1_ROK

KomKOD - KOZE - licencja roczna jednostanowiskowa

299,00 zł

Cena sprzedaży netto: 243,09 zł
Roczna licencja programu KomKOD moduł KOZE. PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY
Aby kupić ten produkt, należy w zamówieniu w polu Notatki i sugestie podać numer certyfikatu lub termin i miejsce planowanego szkolenia.

Opis

PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY. W PRZYPADKU PRZETARGÓW PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY. ZAKUPU NALEŻY DOKONAĆ Z TZW. WOLNEJ RĘKI.

Kwestionariusz KOZE jest dostępny TYLKO w programie KomKOD w module KOZE. Nie sprzedajemy kwestionariusza w wersji papierowej.


Autorka: Anna Bogacz-Rybczak, Elżbieta Bogacz

Karty Oceny Zachowania i Emocji - KOZE to kwestionariusz służący do oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka w wieku od 1 miesiąca do końca 15 roku życia. Zobacz krótki film o narzędziu KOZE.

KOZE jest adresowany do pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli, wychowawców i opiekunów, a także innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z podejrzeniem zaburzeń zachowania i emocji.

KOZE umożliwia ocenę dzieci w następujących obszarach:

A. Sen
B. Wydalanie
C. Odżywianie
D. Samodzielność
E. Nawyki
F. Aktywność ruchowa i napęd
G. Poziom impulsywności, koncentracja i uwaga
H. Emocje
I. Zachowanie (wzorce behawioralne)
J. Relacje społeczne

Kwestionariusz zawiera:

- KOZE-OW są to trzy karty służące do oceny wstępnej,
- KOZE-OS to trzydzieści cztery karty służące do oceny szczegółowej niepokojących reakcji i zachowań,
- KOZE-W to karty służące do zebrania informacji o rozwoju dziecka podczas wywiadu przeprowadzonego z rodzicem bądź opiekunem,
- KOZE-P to karta podsumowująca diagnozę. 

Kwestionariusz KOZE jest dostępny TYLKO w programie Komputerowe Karty Oceny Dziecka - KomKOD moduł KOZE.
Zobacz krótki film o programie KomKOD.
Program umożliwia:
- przechowywanie diagnoz KOZE w wersji elektronicznej,
- generowanie diagnoz opisowych.

Aby otrzymać dostęp do modułu KOZE w programie KomKOD, należy:
- ukończyć szkolenie z kwestionariusza KOZE i uzyskać certyfikat,
Pierwszy rok użytkowania programu KomKOD moduł KOZE jest bezpłatny. Po upływie roku można przedłużyć licencję na okres:
- 1 roku - czytaj więcej...
- 2 lat - czytaj więcej...
- 3 lat - czytaj więcej...

UWAGA! Osoby, które nie posiadają certyfikatu ze szkolenia z KOZE, nie mogą korzystać z modułu KOZE w programie KomKOD.
KomKod moduł KOZE -Poprawność działania aplikacji na poszczególnych systemach operacyjnych opisano na stronie serwisu https://dit.komlogo.pl/


UWAGA! W trosce o prawidłowe wykorzystanie narzędzia i rzetelną diagnozę, z kwestionariusza KOZE korzystać mogą jedynie osoby, które ukończyły szkolenie prowadzone przez autorkę i otrzymały certyfikat.
Wydawnictwo Komlogo organizuje szkolenia dla placówek - tel. kontaktowy 32 233 54 71, 504 245 737,
e-mail info@komlogo.pl

  Zobacz terminy najbliższych szkoleń z kwestionariusza KOZE

Wróć do: KOZE