O__miornica_Ursz_4e7b3e3deb754

Pająk Bogdan - Ośmiornica Urszula

Typ: Gra planszowa
45,00 zł

Cena sprzedaży netto: 36,59 zł
Gra wspomagająca terapię głosek sz, ż/rz, cz, dż - s, z, c,dz - ś/si, ź/zi, ć/ci, dź/dzi (nagłos) oraz głosek p, b (nagłos, śródgłos, wygłos). #graplansz

Opis

Pająk Bogdan i Ośmiornica Urszula
Zawartość pudełka: dwustronna plansza do gry, 16 pionków, kostka do gry, instrukcja.

Pająk Bogdan i Ośmiornica Urszula to planszowe gry logopedyczne wspomagające rozwój językowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W czasie zabawy dzieci uczą się poprawnej wymowy głosek, poszerzają słownik bierny i czynny oraz rozwijają percepcję słuchową. Dodatkowo ćwiczą: spostrzeganie, orientację przestrzenną, pamięć wzrokową i słuchową, koncentrację uwagi, myślenie logiczne i inne umiejętności niezbędne w nauce mówienia, czytania i pisania.
Poziomy gry do wyboru:
Poziom I. Gracze nazywają wszystkie obrazki na mijanych polach, zwracając uwagę na prawidłową wymowę ćwiczonych głosek.
Poziom II. Gracze nazywają obrazki na mijanych polach i układają z ich nazwami zdania pojedyncze, po jednym zdaniu do każdego obrazka.
Poziom III. Gracze nazywają obrazki na mijanych polach i układają jedno zdanie rozwinięte lub złożone z nazwami tych obrazków.
Gry można wykorzystać do zabaw w domu, w przedszkolu lub szkole oraz do ćwiczeń na zajęciach terapeutycznych indywidualnych i grupowych.

Pająk Bogdan – p, b (nagłos, śródgłos, wygłos)
Gra przeznaczona jest do ćwiczenia głosek p, b w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów.
W grę może grać od 2 do 4 graczy. Każdy gracz może wykorzystać od 1 do 4 pionków w jednym kolorze.
Rozgrywkę zaczyna osoba, która pierwsza wyrzuci kostką 6 oczek. Gracze startują z pól znajdujących się na zewnętrznym kręgu pajęczyny (odpowiednio: zebra, szabla, pufa, pędzel) po przeciwnej stronie swoich domków i przesuwają pionki do przodu o tyle pól, ile wskazuje kostka.. Jeżeli pionek gracza zatrzyma się na polu, gdzie stoi pionek rywala, ten musi rozpocząć grę od początku. Wygrywa osoba, która pierwsza doprowadzi wszystkie swoje pionki do domku po przeciwnej stronie pajęczyny.

Ośmiornica Urszula – sz, ż, cz, dż; s, z, c, dz; ś, ź, ć, dź (nagłos)
Gra przeznaczona do ćwiczenia poprawnej artykulacji głosek sz, ż, cz, dż; s, z, c, dz; ś, ź, ć, dź w nagłosie.
W grę może grać od 2 do 4 graczy. Każdy gracz może wykorzystać od 1 do 4 pionków w jednym kolorze.
Rozgrywkę zaczyna osoba, która pierwsza wyrzuci kostką 6 oczek. Każdy gracz rozpoczyna grę na pierwszym obrazku na dowolnym ramieniu ośmiornicy Urszuli i przesuwa pionek do przodu o tyle pól, ile wskazuje kostka. Jeżeli pionek gracza zatrzyma się na polu, gdzie stoi pionek rywala, ten musi rozpocząć grę od początku. Wygrywa osoba, która pierwsza doprowadzi wszystkie swoje pionki do końca innego wybranego ramienia ośmiornicy.

 

 

 

 

karty

   
Wróć do: Gry planszowe