19_F

Logopedyczny Piotruś. Cz. 19. Głoska F

Typ: Karty
17,90 zł

Cena sprzedaży netto: 14,55 zł
Talia zawiera materiał obrazkowy do utrwalania głoski f w słowach.

Opis

Talia zawiera materiał obrazkowy do utrwalania głoski f w słowach.

Część 24. Logopedyczny Piotruś. Głoska f
- nagłos: fale, farba, fasola, flet, foka, fotel
- śródgłos: agrafka, kaloryfer, mikrofon, szafa, szuflada, telefon
- wygłos: szeryf
- karta Piotruś

Propozycje ćwiczeń z wykorzystaniem kart:
- nazywanie obrazków podczas gry w Piotrusia,
- nazywanie obrazków podczas gry w memory,
- tworzenie liczby mnogiej rzeczowników (do par kart),
- układanie zdań do pojedynczych obrazków,
- układanie zdań do kilku obrazków,
- ćwiczenie form gramatycznych (np. mam kota, idę z kotem),
- opisywanie osób, zwierząt, roślin, przedmiotów, miejsc,
- tworzenie opowiadań do jednej lub kilku kart,
- tworzenie zagadek,
- wskazywanie obrazków, których nazwy mają taką samą liczbę sylab,
- wskazywanie spośród kilku obrazków tego, którego nazwa jest najdłuższa lub najkrótsza,
- wskazywanie obrazków, których nazwy wypowiadane są sylabami lub głoskami,
- dzielenie nazw obrazków na sylaby lub głoski,
- wskazywanie obrazków, których nazwy zaczynają się lub kończą się określoną głoską.


Zestawy kart:

We wszystkich zestawach jest 312 par obrazków, dzięki którym dzieci bawią się i ćwiczą wymowę poszczególnych głosek, spostrzegawczość, koncentrację uwagi, pamięć słuchową i wzrokową, tworzą skojarzenia, rozwijają kompetencję językową.

Wróć do: Terapia mowy bezdźwięcznej