UP_wieko

UCZUCIOWE PRZEDSZKOLAKI - Emocje w sytuacjach. Część 1.

Typ: Diagnoza i terapia
124,90 zł

Cena sprzedaży netto: 118,95 zł
Emocje w sytuacjach. Część 1. – to pierwszy zestaw pomocy z serii UCZUCIOWE PRZEDSZKOLAKI

Opis

UCZUCIOWE PRZEDSZKOLAKI  - Emocje w sytuacjach. Część 1.
Radość, strach, smutek, złość.

Autorka: Martyna Cembrzyńska
Ilustracje: Krzysztof Kałucki

Zawartość zestawu:
- książeczka z 40 opowiadaniami oraz zadaniami i instrukcją,
- 40 obrazków związanych z opowiadaniami oraz pytania,
- 4 dwustronne karty z buźkami symbolizującymi emocje,
- 4 dwustronne karty z twarzami dzieci przestawiającymi emocje,
- 40 dwustronnych kółek z twarzami dzieci i kolorami emocji,
- kolorowanka.
Rok wydania: 2023
ISBN 978-83-66224-72-8

OPIS:

Emocje w sytuacjach. Część 1. – to pierwszy zestaw pomocy z serii UCZUCIOWE PRZEDSZKOLAKI. Seria przeznaczona jest do rozwijania kompetencji emocjonalnych i społecznych oraz umiejętności poznawczych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Mogą z niej korzystać dzieci starsze oraz dzieci z niepełnosprawnościami.
Pomoc może być wykorzystywana w pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej, na zajęciach edukacyjnych w przedszkolu i nauczaniu początkowym, a także jako forma zabawy w domu. Szczególne zastosowanie znajdzie w terapii psychologicznej i pedagogicznej oraz na Treningu Umiejętności Społecznych.
Z zestawu mogą korzystać psycholodzy, pedagodzy, terapeuci TUS, nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, opiekunowie i rodzice.

Dzięki pomocy można rozwijać u dzieci różne funkcje i umiejętności.

Sfera emocjonalno-społeczna:
- rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji,
- świadomość występowania różnych emocji w jednym czasie,
- świadomość różnic w przeżywaniu takich samych lub podobnych sytuacji u różnych osób,
- empatyczne postrzeganie przeżyć bohaterów,
- rozmawianie o emocjach,
- umiejętność oceny natężenia podstawowych emocji,
- rozmawianie o trudnych wydarzeniach,
- konstruktywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
- empatia, wrażliwość na problemy innych i chęć pomagania,
- umiejętność przyjmowania prostych ról,
- naśladownictwo i działania naprzemienne,
- komunikacja.
Sfera poznawcza:
- myślenie sytuacyjne, przyczynowo-skutkowe, logiczne,
- wyobraźnia,
- aktywne słuchanie,
- rozwijanie słownika biernego i czynnego,
- rozumienie prostych zdań, pytań i poleceń,
- umiejętność wypowiadania się,
- percepcja wzrokowa i słuchowa,
- orientacja przestrzenna,
- pamięć,
- koncentracja uwagi,
- grafomotoryka.

 

 

 

Wróć do: Przedszkole