QP_teczka__35mm_16_01_2024_KOGS

Test "Karty Oceny Gotowości Szkolnej - KOGS"

299,00 zł

Cena sprzedaży netto: 289,38 zł
Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS są testem służącym do oceny przygotowania dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych.
Aby kupić ten produkt, należy w zamówieniu w polu Notatki i sugestie podać numer certyfikatu lub termin i miejsce planowanego szkolenia.

Opis

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKUPU I FAKTURY:

Pozycje na fakturze VAT % Cena detaliczna BRUTTO
Test KOGS - materiał merytoryczny 5 299 zł
Program KomKOD moduł KOGS - licencja 12 miesięcy 23

PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY. W PRZYPADKU PRZETARGÓW PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY. ZAKUPU NALEŻY DOKONAĆ Z TZW. WOLNEJ RĘKI.


Autorki: Joanna Gruba, Bożena Gubała

Karty Oceny Gotowości SzkolnejKOGS to test do indywidualnej i grupowej diagnozy dzieci w zakresie przygotowania do podjęcia obowiązków szkolnych. Narzędzie jest wystandaryzowane i posiada normy rozwojowe.

KOGS jest adresowany do nauczycieli grup przedszkolnych, w których dzieci realizują roczne obowiązkowe przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej. Test umożliwia ocenę dzieci w 13 obszarach umiejętności, a opracowane normy pozwalają nauczycielowi na zorientowanie się, czy dane dziecko rozwija się prawidłowo w poszczególnych obszarach, czy też wymaga dodatkowego wsparcia edukacyjno-terapeutycznego. Zobacz krótki film o teście KOGS.

Celem badania Kartami Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS jest określenie stopnia przygotowania poszczególnych dzieci do podjęcia nauki szkolnej, określenie poziomu ich umiejętności w kolejnych obszarach badania, wychwycenie dzieci z problemami i w konsekwencji skierowanie ich na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowanie dla nich indywidualnych programów wspomagania rozwoju. Diagnoza testem KOGS może również pomóc rodzicom w poznaniu poziomu przygotowania ich dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Diagnoza testem KOGS (zarówno indywidualna, jak i grupowa) podzielona jest na dwie części:

 1. KOGS Diagnoza jesienna powinna być przeprowadzana na początku roku szkolnego (wrzesień - październik), w którym dziecko rozpoczyna realizację rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Jej celem jest rozpoznanie ewentualnych problemów dziecka oraz udzielenie mu pomocy edukacyjno-terapeutycznej w trakcie bieżącej pracy w przedszkolu.
 2. KOGS Diagnoza wiosenna powinna być przeprowadzana pod koniec roku szkolnego (kwiecień), w którym dziecko realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Jej celem jest zgromadzenie materiałów, na podstawie których nauczyciele przygotują diagnozę gotowości szkolnej.

W każdej części zamieszczone są zadania umożliwiające ocenę  dzieci w następujących obszarach:

 1. Samoobsługa
 2. Motoryka duża
 3. Emocjonalny
 4. Społeczny
 5. Percepcja słuchowa
 6. Percepcja wzrokowa
 7. Grafomotoryka
 8. Umiejętności matematyczne
 9. Myślenie pojęciowe
 10. Pamięć wzrokowa i słuchowa
 11. Wiedza środowiskowa
 12. Orientacja w czasie i przestrzeni
 13. Komunikowanie się i mowa

Test zawiera:

 1. Podręcznik, w którym przedstawione są rozważania teoretyczne i badania standaryzacyjne narzędzia.
 2. Instrukcje szczegółowe do diagnozy grupowej - KOGS Diagnoza jesienna oraz KOGS Diagnoza wiosenna, w których opisane są próby badawcze, czynności diagnosty oraz kryteria oceny kolejnych prób podczas badania grupy dzieci.
 3. Instrukcje szczegółowe do diagnozy indywidualnej - KOGS Diagnoza jesienna oraz KOGS Diagnoza wiosenna, w których opisane są próby badawcze, czynności diagnosty podczas badania oraz kryteria oceny kolejnych prób podczas badania jednego dziecka.
 4. Zeszyty diagnostyczne jesień - KOGS Diagnoza jesienna (3 sztuki) z zadaniami przeznaczonymi do wykonania przez jedno dziecko,
 5. Zeszyty diagnostyczne wiosna - KOGS Diagnoza wiosenna (3 sztuki) z zadaniami przeznaczonymi do wykonania przez jedno dziecko,
 6. Wzornik służący do oceny umiejętności grafomotorycznych dzieci,
 7. Roczną licencję na program Komputerowe Karty Oceny Dziecka - KomKOD - moduł KOGS. Przejdź do strony pobrania programu.

KomKOD - moduł KOGS to program, który ułatwia zarządzanie diagnozami wykonanymi przy pomocy testu KOGS. Zobacz krótki film o programie KomKOD.
Program umożliwia:
- przechowywanie kart diagnostycznych KOGS w wersji elektronicznej,
- tworzenie graficznego profilu rozwoju umiejętności dzieci w każdym badanym obszarze,
- generowanie diagnoz opisowych,
- automatyczne tworzenie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (druk MEN I/74).

Aby otrzymać dostęp do modułu KOGS w programie KomKOD, należy:
- ukończyć szkolenie z testu KOGS i uzyskać certyfikat,
- zakupić test KOGS w wersji tradycyjnej (materiały do diagnozy jesiennej i wiosennej).
Pierwszy rok użytkowania programu KomKOD - moduł KOGS jest bezpłatny. Po upływie roku można przedłużyć licencję na okres:
- 12 miesięcy - czytaj więcej...
- 24 miesiące - czytaj więcej...
- 36 miesięcy - czytaj więcej...

 

UWAGA! Osoby, które nie posiadają testu KOGS w wersji tradycyjnej i nie posiadają certyfikatu ze szkolenia z KOGS, nie mogą korzystać z modułu KOGS w programie KomKOD.
KomKod moduł KOGS - dostępna jest tylko wersja na system operacyjny WINDOWS (wersja: Windows 7 SP1 ESU, 8, 8.1, 10).


UWAGA! W trosce o prawidłowe wykorzystanie narzędzia i rzetelną diagnozę, z testu KOGS korzystać mogą jedynie osoby, które ukończyły szkolenie prowadzone przez autorki i otrzymały certyfikat.
Wydawnictwo Komlogo organizuje szkolenia dla placówek. Zgłoszenia: tel. kontaktowy 32 233 54 71, 504 245 737, e-mail info@komlogo.pl


Zobacz terminy najbliższych szkoleń z testu KOGS

Film

Virtuemart Video
Wróć do: Diagnoza