KOGS_DJ_ind5

Karty Oceny Gotowości Szkolnej - KOGS - Zeszyt do diagnozy - jesień

5,00 zł

Cena sprzedaży netto: 4,76 zł
Karty Oceny Gotowości Szkolnej - KOGS - Zeszyt do diagnozy - jesień PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY
Aby kupić ten produkt, należy w zamówieniu w polu Notatki i sugestie podać numer certyfikatu lub termin i miejsce planowanego szkolenia.

Opis

WAŻNE! PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY. ZAKUPU NALEŻY DOKONAĆ Z TZW. WOLNEJ RĘKI. PROSIMY NIE UMIESZCZAĆ PRODUKTU W PRZETARGACH.


Autorki: Joanna Gruba, Bożena Gubała

Karty Oceny Gotowości Szkolnej - KOGS - diagnoza jesienna to zeszyt do diagnozy grupowej i indywidualnej dzieci testem KOGS. Diagnoza jesienna powinna być przeprowadzana na początku roku szkolnego (wrzesień–październik), w którym dziecko rozpoczyna realizację rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Jej celem jest rozpoznanie ewentualnych problemów dziecka oraz udzielenie mu pomocy edukacyjno-terapeutycznej w trakcie bieżącej pracy w przedszkolu.

Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS - diagnoza jesienna umożliwia ocenę dzieci w następujących obszarach:

 1. Samoobsługa
 2. Motoryka duża
 3. Emocjonalny
 4. Społeczny
 5. Percepcja słuchowa
 6. Percepcja wzrokowa
 7. Grafomotoryka
 8. Umiejętności matematyczne
 9. Myślenie pojęciowe
 10. Pamięć wzrokowa i słuchowa
 11. Wiedza środowiskowa
 12. Orientacja w czasie i przestrzeni
 13.  Komunikowanie się i mowa

Zeszyt diagnostyczny jest częścią testu Karty Oceny Gotowości Szkolnej - KOGS - czytaj więcej...


UWAGA!!! W trosce o prawidłowe wykorzystanie narzędzia i rzetelną diagnozę, z testu KOGS korzystać mogą jedynie osoby, które ukończyły szkolenie prowadzone przez autorki i otrzymały certyfikat.

Wydawnictwo Komlogo organizuje szkolenia dla placówek - tel. kontaktowy 32 233 54 71, 504 245 737, e-mail info@komlogo.pl.


Zobacz terminy najbliższych szkoleń z testu KOGS

Wróć do: Diagnoza