SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold koze kojd kosf kogs metoda strukturalna progesty Baza certyfikowanych specjalistów

Procedura wydawnicza

 1. Wydawnictwo Komlogo wydaje: monografie naukowe, raporty z badań, testy diagnostyczne, encyklopedie, zestawy ćwiczeń terapeutycznych, poradniki dla nauczycieli i rodziców, diagnostyczno-terapeutyczne programy komputerowe, portale internetowe.
 2. Decyzje w sprawach objętych procedurą wydawniczą podejmuje Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa.
 3. Autor dostarcza do Wydawnictwa wersję elektroniczną pracy w formie pliku Word.
 4. Kolegium  Redakcyjne dokonuje wstępnej oceny pracy biorąc pod uwagę:
  • zgodność tematu pracy z profilem Wydawnictwa,
  • oryginalność tematu pracy,
  • poziom naukowy i warsztatowy pracy.
 5. Warunkiem przyjęcia pracy do wydania jest uzyskanie przez nią pozytywnych recenzji sporządzonych zgodnie z obowiązującą w Wydawnictwie procedurą recenzyjną.
 6. Kolegium Redakcyjne po uzyskaniu pozytywnych recenzji zleca przeprowadzanie prac redakcyjnych i publikację pracy.
 7. Prace redakcyjne obejmują:
  • redagowanie tekstu,
  • skład i łamanie,
  • korektę językową,
  • opracowanie graficzne projektu okładki,
  • druk.

fundusze europejskie