PROGRAM KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO

Typ: Książka

Książkę polecamy nauczycielom kształcenia zintegrowanego w szkołach podstawowych specjalnych i ogólnych z klasami integracyjnymi oraz osobom pracującym z uczniami z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
zawiera 5% VAT
7,00 zł
Rabat
Cena sprzedaży bez VAT6,67 zł


Preloader
Aleksandra Feder, Anna Nieścierowicz
 PROGRAM KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO dla I etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 Książkę polecamy nauczycielom kształcenia zintegrowanego w szkołach podstawowych specjalnych i ogólnych z klasami integracyjnymi oraz osobom pracującym z uczniami z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
„Zaprezentowany program nauczania obejmuje pierwszy etap edukacji dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym. Może on być realizowany w warunkach szkoły podstawowej specjalnej, a także we wszystkich szkołach ogólnodostępnych, w których obowiązek szkolny realizują uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim. Główną ideą konstruowania autorskiego programu jest akcentowanie podmiotowości dziecka, a co za tym idzie, jego potrzeb, możliwości i zainteresowań”.
Program zawiera cele edukacyjne, przejrzysty układ treści nauczania i odpowiednie dla nich przewidywane osiągnięcia ucznia w układzie: minimalne, zadowalające i maksymalne. Układ ten może odpowiadać klasom (klasa I realizuje osiągnięcia minimalne, klasa II – zadowalające, klasa III – maksymalne).
Ponadto w książce znajduje się opis procedur osiągania celów i sposobów oceniania. Załączono też aneks zawierający spis najważniejszych metod pracy służących do osiągania celów oraz opisy ćwiczeń ruchowych, które przydadzą się w trakcie działalności fizyczno-ruchowej i nie tylko.
Książka dopuszczona do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.
Numer dopuszczenia: DKOS-5002-23/07

 

Dane techniczne

 

format B5
objętość 44 strony
oprawa miękka
ISBN 978-83-7134-324-7