GOTOWI DO STARTU. Program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Typ: Książka

Proponowany program umożliwia wykorzystywanie różnorodnych rozwiązań merytoryczno-metodycznych.
zawiera 5% VAT
21,00 zł
Rabat
Cena sprzedaży bez VAT20,00 zł


Preloader

Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Ewa Korzeniewska

 GOTOWI DO STARTU. Program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

 Niniejszy program jest ułożony w oparciu o podstawę programową Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku. Obejmuje on różne sfery działań zawierających określone cele operacyjne i przeznaczonych do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

 Proponowany program umożliwia wykorzystywanie różnorodnych rozwiązań merytoryczno-metodycznych. Pozwala na swobodę w zakresie doboru zagadnień, ćwiczeń, materiału, celów, zadań oraz metod i form pracy wspomagających proces uczenia się i wychowania dzieci.

 Układ treści kształcenia i obszarów ma charakter spiralny. Do poszczególnych działów programu powraca się w każdym cyklu edukacji i rozszerza się zakres zakładanych osiągnięć, za każdym razem uwzględniając zasadę stopniowania trudności, w celu wyposażenia wychowanków w umiejętności, sprawności i nawyki pozwalające im porozumieć się z otoczeniem werbalnie i pozawerbalnie, zdobyć maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokojenia potrzeb życiowych, być zaradnym w codziennej egzystencji (adekwatnie do indywidualnego poziomu rozwoju), kierować swoim zachowaniem w miejscach publicznych, uczestniczyć w życiu społecznym na równi z innymi członkami społeczeństwa. Programy są skonstruowane tak, by korzystająca z nich osoba mogła dostosować je do indywidualnych możliwości wychowanków.

 Proponowany program zawiera zadania szkoły, cele rewalidacyjne i edukacyjne, procedury osiągania celów rewalidacyjnych, wybór metod pracy oraz treści kształcenia opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Ukierunkowany jest na dziecko niepełnosprawne oraz jego potrzeby. Obejmuje trzy obszary: I – Obsługiwanie samego siebie: „Ja z samym sobą”, II – Uspołecznienie: „Ja i otoczenie”, III – Rozwijanie sprawności i umiejętności: „Ja w środowisku szkolnym”, oraz programy: wychowawczy, profilaktyczny, edukacji regionalnej, ścieżek edukacyjnych.

 

Dane techniczne

 

format B5
objętość 248 stron
oprawa miękka
ISBN 978-83-7134-412-1