SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold kold - programy terapii koze kojd kosf kogs metoda strukturalna progesty Baza certyfikowanych specjalistów
DIAGNOZA KOMLOGO
  Konkursy >> XVI Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Syczące węże”

logo-konkursu

XVI Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Syczące węże”Czas trwania
od 2014-01-13 do 2014-03-28 (Zakończony)


Opis
logo komlogo

 

Cele konkursu:

Celem Ogólnopolskiego Logopedycznego Konkursu Plastycznego pt. „Syczące węże” jest rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości u dzieci, szczególnie tych z trudnościami w mówieniu, prezentacja swoich umiejętności, zdolności plastycznych oraz wspólna praca logopedy, pedagoga, psychologa, rodzica i dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem technik plastycznych.

 

Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu oraz Wydawnictwo KOMLOGO.

 

Sponsor nagród:

Wydawnictwo Komlogo

 

Patroni:

Czytam i piszę Internetowy portal fonetyki
FUMI Studio
logopeda.pl


icon-regulamin
 1. Temat konkursu: „Syczące węże”
 2. Cel konkursu:
  Celem konkursu jest rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości u dzieci, szczególnie tych z trudnościami w mówieniu, prezentacja swoich umiejętności, zdolności plastycznych oraz wspólna praca logopedy, pedagoga, psychologa, rodzica i dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem technik plastycznych.
 3. Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu oraz Wydawnictwo KOMLOGO. Czas trwania: od 13.01.2014r. do 28.03.2014r.
 4. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w następujących kategoriach wiekowych:
  • I – dzieci od 2,5 do 3 lat
  • II - dzieci niepełnosprawne od 2,5 do 3 lat
  • III – dzieci od 4 do 5 lat
  • IV – dzieci niepełnosprawne od 4 do 5 lat
  • V – dzieci od 6 do 7 lat
  • VI - dzieci niepełnosprawne od 6 do 7 lat
 5. Na konkurs należy nadesłać prace plastyczną ilustrującą syczącego węża, który przedstawia głoski s, z, c, dz lub pracę przestrzenną przedstawiającą węża.
 6. Format pracy: A4
  Technika: dowolna
 7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie opiekuna i dzieci biorących udział w konkursie na stronie www.komlogo.pl w zakładce „Konkursy”.
 8. Każda praca powinna być zaopatrzona z tyłu w metryczkę. Metryczka powinna zawierać (litery drukowane):
  • nazwa konkursu
  • imię i nazwisko dziecka
  • wiek
  • numer kategorii
  • nazwę placówki, do której uczęszcza dziecko
  • kod uczestnika
  • imię i nazwisko opiekuna dziecka
  • telefon kontaktowy do opiekuna
  • adres e-mail opiekuna
  • adres opiekuna do ewentualnej wysyłki

  Metryczkę można pobrać jako plik .doc lub .pdf
  zobacz przykład poprawnie wypełnionej metryczki pracy konkursowej

  WAŻNE!!! Kod uczestnika generuje się po zarejestrowaniu uczestnika. Prace bez kodu oraz bez prawidłowo i czytelnie wypełnionej metryczki nie będą podlegały ocenie.
 9. Zgłosić na konkurs może osoba dorosła (rodzic, opiekun, nauczyciel, logopeda, itd.)
 10. Prace powinny być wykonywane przez uczestników samodzielnie.
 11. Prace należy przesłać na adres organizatora:

  Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6
  im. Janusza Korczaka
  ul. T. Kościuszki 9
  78 -100 Kołobrzeg
  z dopiskiem konkurs logopedyczny – Angelika Nowak

 12. Termin nadsyłania prac do 28 marca 2014r. Decyduje data stempla pocztowego.
 13. Komisja wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania.
 14. Wyłonienie zwycięzcy i ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 2 tygodni od ukończenia konkursu. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie Wydawnictwa Komlogo www.komlogo.pl oraz na stronie internetowej www.pm6kg.pl
 15. Przysyłane na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników, przechodzą na własność organizatora.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 17. Przewidujemy atrakcyjne nagrody dla laureatów i ich opiekunów.
 18. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy lub podziękowania w formie elektronicznej bądź tradycyjnej (drukowanej).
 19. Sponsorem nagród jest Wydawnictwo Komlogo.
 20. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
 21. Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora.
 22. UWAGA!!! Prace niezgodne z regulaminem nie będą podlegały ocenie.


Laureaci konkursu


Dnia 11 kwietnia 2014 roku w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie Jury w składzie:

 • p. Elżbieta Korczewska - logopeda, kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Kołobrzeg

 • p. Aneta Buczkowska - dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 6 w Kołobrzegu

 • p. Lidia Michalczyk - Przewodnicząca Rady Rodziców w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 6 w Kołobrzegu

dokonało oceny 2950 prac nadesłanych z całej Polski.

Przy wyborze prac Jury brało pod uwagę:

 • umiejętność przedstawienia tematu konkursu,
 • samodzielność wykonania pracy,
 • walory estetyczne i pomysłowość.
KATEGORIA I
dzieci od 2,5 do 3 lat
KATEGORIA II
dzieci niepełnosprawne od 2,5 do 3 lat
I Hanna Talma
Opiekun: Barbara Adrianek
Przedszkole Niepubliczne „Zacisze” w Lublinie
I Dominik Drozdowski
Opiekun: Ewa Fol
Przedszkole Publiczne nr 36 we Włocławku
II Szymon Pośpiech
Opiekun: Kamila Chyra
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Opatowie
II Michał Buśko
Opiekun: Ewa Trzeszan
Przedszkole nr 22 w Gdyni
III Agata Toporek
Opiekun: Beata Grzenkowicz
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koleczkowie
III Szymon Puła
Opiekun: Agata Miodunka
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Pniu
Wyróżnienia: Wyróżnienia:
Adrian Boba
Opiekun: Beata Sieradzka-Boba
Przedszkole Tęczowe Kraina w Goleniowie
Daria Kulik
Opiekunowie: B. Sieradzka-Boba, M. Chabraszewska, A. Włodarczyk, A. Jakubowska
Przedszkole Tęczowe Kraina w Goleniowie
Antoni Glaser
Opiekun: Joanna Wagner
Przedszkole Płocicz w Kamieniu Kr.
Adrian Janiszewski
Opiekunowie: B. Sieradzka-Boba, M. Chabraszewska, A. Włodarczyk, A. Jakubowska
Przedszkole Tęczowe Kraina w Goleniowie


Natalia Janiszewska
Opiekunowie: B. Sieradzka-Boba, M. Chabraszewska, A. Włodarczyk, A. Jakubowska
Przedszkole Tęczowe Kraina w Goleniowie
KATEGORIA III
dzieci od 4 do 5 lat
KATEGORIA IV
dzieci niepełnosprawne 4 do 5 lat
I Mikołaj Kulesz
Opiekun: Ewa Wilczyńska
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 w Kołobrzegu
I Dawid Trzciński
Opiekun: Ewa Matusik
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mrozowej Woli
II Karolina Blaut
Opiekunowie: J. Bausmer-Ceglarek, I. Zema
Oddział Przedszkolny PSP Rozwadza
II Jakub Florczyk
Opiekun: Joanna Stalka
Przedszkole Niepubliczne „Zacisze” w Lublinie
III Alicja Pręgowska
Opiekun: Wioletta Babińska
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe Mały Europejczyk Chalin
III Mateusz Lew-Kiedrowski
Opiekun: Ewa Trzeszan
Przedszkole nr 22 w Gdyni
Wyróżnienia: Wyróżnienia:
Sylwester Dąbrowski
Opiekun: Izabela Kotowska
Przedszkole Miejskie im. J. Tuwima w Łabiszynie
Adrian Krochmalski
Opiekun: Izabela Kowalczyk
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie
Aleksandra Hilak
Opiekun: Magda Piechaczek
Samorządowe Przedszkole nr 1 w Łochowie
Wiktoria Hilak
Opiekun: Magda Piechaczek
Samorządowe Przedszkole nr 1 w Łochowie


Wiktoria Skóra
Opiekun: Sylwia Zaręba
Przedszkole Integracyjne nr 4 w Wyszkowie


KATEGORIA V
dzieci od 6 do 7 lat
KATEGORIA VI
dzieci niepełnosprawne od 6 do 7 lat
I Maciej Rozalewski
Opiekun: Magda Rojek
Zespół Szkół nr 2 w Redzie
I Nikodem Siadaczka
Opiekun: Alina Krysmalska
Miejskie Przedszkole nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze
II Alicja Graczyk
Opiekun: Dorota Szejka-Nast
Publiczne Przedszkole nr 7 w Dzierżoniowie
II Tobiasz Werner
Opiekun: Agata Śliwińska-Czempiel
Publiczne Przedszkole w Bogacicy
III Marcel Pawłowski
Opiekun: Dorota Nejman
Niepubliczne Przedszkole nr 4 w Chodzieży
III Natalia Miękus
Opiekun: Anna Chojnowska
Przedszkole w SOSW nr 2 w Elblągu
Wyróżnienia: Wyróżnienia:
Sebastian Bocianowski
Opiekun: Marta Sznajder
Szkoła Podstawowa nr 301 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
Wawrzyniec Sawicki
Opiekun: Natalia Tlałka
I Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Fundacji Synapsis w Warszawie
Diana Dmowska
Opiekun: Monika Adamowicz
Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Radiostacji AK w Warszawie
Mateusz Rowiński
Opiekun: Małgorzata Chądzińska
I Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Fundacji Synapsis w Warszawie


Sławomir Głowacki
Opiekun: Natalia Prostko
I Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Fundacji Synapsis w Warszawie

Nagrody dla laureatów ufundowało Wydawnictwo KOMLOGO oraz patroni: Czytam i piszę, Fonem.eu, FUMI STUDIO.

Nagrody dla prac wyróżnionych zasponsorowały Miejskie Wodociągi i Kanalizacja z Kołobrzegu oraz Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 w Kołobrzegu.icon-galeria
Laureaci   A   B1   B2   B3   C1   C2   D1   D2   E   F   G1   G2   G3   H   I   J1   J2   K1   K2   K3   K4   K5   L   Ł   M1   M2   M3   N   O   P1   P2   P3   R1   R2   S1   S2   S3   S4   Ś   T   U   W1   W2   W3   Z1   Z2   Ż  
dk236jk409kk608wk255
Dąbrowski KacperJan KacperekKrzysztof KacperekWiktoria Kacprzak
wk248kk644ik60jk413
Wiktoria KaczanowiczKrystian KaczkowskiIzabela KaczmarczykJulia Kaczmarczyk
jk416jk436jk455kk615
Julia KaczmarczykJulia KaczmarczykJulia KaczmarekKacper Kaczmarek
kk635tk43kk648dk230
Karolina KaczmarekTomasz KaczmarekKatarzyna KaczmarskaDawid Kaczor
kk607mk682dk238kk625
Kinga KaczorowskaMartyna KaczorowskaDamian KaczorowskiKinga Kaczynska
sk145dk237dk233jk427
Szymon KaczyńskiDawid KalataDominik KalbarczykJan Kalbarczyk
sk157ak471ek81mk653
Sebastian KalembaAdam KalicieckiEmilia KalickaMateusz Kalinowski
mk717dk239dk226mk655
Monika KaliszukDawid KalkowskiDominik KalkowskiMateusz Kalus
ok160nk206ik64pk308
Oliwia KalusNatalia KalwińskaIgor KameckiPiotr Kamejsza
zk114ak492kk598mk678
Zuzanna KamieniakAnna KamińskaKalina KamińskaMarysia Kamińska
nk216wk243zk102ak497
Natalia KamińskaWiktoria KamińskaZuzanna KamińskaAdam Kamiński
hk53jk398kk616mk737
Hubert KamińskiJeremiasz KamińskiKrystian KamińskiMarcin Kamiński
mk707ak514jk403nk215
Mikołaj KamińskiAlicja KamyszJagoda KamyszekNorbert Kamzol
vk10mk720ak509kk599
Victoria KanafaMaria KandoraAntonina KaniewskaKarol Kaniewski
mk670pk298lk49kk629
Marcin KantyPiotr KańskiLena KapicaKacper Kapich
jk441pk288kk624tk44
Jakub KapinosPatrycja KapłonKuba KapralTomasz Kaproń
ak516ok157mk716jk445
Amelia KapustaOliwia KapuśniakMaja KarabinJulia Karaś
pk300bk114zk109hk54
Paweł KaraśBłażej KaraudaZuzanna KarkoszaHanna Karłowicz
mk661ek75mk671mk669
Mieczysław KarmelitaEryk KarnasiewiczMałgorzata KarniaMaksymilian Karolak
kk652ek80mk677ok151
Karol KarolińskiEdyta KarpińskaMaja KarpińskaOliwia Karpińska
jk452ok155sk154mk735
Jakub KasicaOlivia KasperekSandra KasperowiczMariusz Kasprowicz
ek82nk207nk207-2kk610
Emil KasprzakNatalka KaszniaNatalka KaszniaKarol Kaszok
ak487rk43gk36pk285
Andrzej KaszyńskiRafał KaszyńskiGracjan KaufPatryk Kawa
ak520bk110ak478mk696
Antoni KaweckiBartek KawiakAgata KawiatkowskaMateusz Kazimierczyk
ak499lk53jk428mk704
Anastazja KazimierskaLeon KazimierskiJustyna KaźmierczakMartyna Kaźmierczak
Laureaci   A   B1   B2   B3   C1   C2   D1   D2   E   F   G1   G2   G3   H   I   J1   J2   K1   K2   K3   K4   K5   L   Ł   M1   M2   M3   N   O   P1   P2   P3   R1   R2   S1   S2   S3   S4   Ś   T   U   W1   W2   W3   Z1   Z2   Ż  


icon-uczestnicy

Uczestnicy, którzy zostali dodani przez Ciebie do tego konkursu:

fundusze europejskie