SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold kold - programy terapii koze kojd kosf kogs metoda strukturalna Nauka czytania - od sylaby do zdania
DIAGNOZA KOMLOGO

Kalendarz wydarzeń

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka-Programy Terapii – KOLD-PT - modelowanie programów terapii na podstawie diagnozy testem KOLD  
Niedziela, 18.12.2022, 09:00 - 12:30
Odsłon : 271  

Temat:

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka-Programy Terapii – KOLD-PT - modelowanie programów terapii na podstawie diagnozy testem KOLD

Prowadzący:

dr Joanna Gruba

Forma:

Szkolenie

Termin:

18.12.2022 r (niedziela)

Godziny zajęć:

9.00-12.30 (4 godzin dydaktycznych)

Miejsce:

online

Cena:

290 zł

UWAGA ! W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby posiadające certyfikat szkolenia KOLD.

Organizator:

Wydawnictwo Komlogo, ul. Pszenna 2, 44-109 Gliwice,

www: www.komlogo.pl, e-mail: info@komlogo.pl,

tel.: (32) 233-54-71

Rejestracja:

przejdź do rejestracji

Rejestracja trwa do 14.12.2022 lub do wyczerpania ilości miejsc.

Regulamin:

czytaj regulamin

UWAGA!
W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby posiadające certyfikat uprawniający do wykorzystania testu KOLD.
Ukończenie szkolenia KOLD-PT uprawnia do korzystania z programów terapii dla modułu KOLD w programie KomKOD.
UWAGA!
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zabronione jest nagrywanie szkoleń online.
Równocześnie bardzo prosimy o uczestniczenie w szkoleniach z włączonymi kamerami. 
Szkolenie nie jest nagrywane, dlatego nie ma możliwości późniejszego odtworzenia go.

 Prowadzący:

 • dr Joanna Gruba: doktor nauk humanistycznych, absolwentka pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim, logopedii i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Opolskim oraz informatyki szkolnej na Uniwersytecie Śląskim. Jest autorką i współautorką narzędzi diagnostycznych oraz licznych książek naukowych i dydaktyczno-naukowych.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do specjalistów posługujących się w swojej pracy diagnostycznej testem KOLD i chcących prowadzić pracę terapeutyczną w oparciu o gotowe programy terapii KOLD, które są generowane na podstawie wykonanego badania i dzięki temu dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych badanego dziecka.


Programy terapii dla modułu KOLD w programie KomKOD:

Aby otrzymać dostęp do programów terapii dla modułu KOLD w programie KomKOD, należy:

 • ukończyć szkolenie z testu KOLD i uzyskać certyfikat,
 • ukończyć szkolenie KOLD-PT i uzyskać certyfikat,
 • posiadać test KOLD w wersji tradycyjnej (materiał merytoryczny i pomoce diagnostyczne) - czytaj więcej...
 • posiadać aktywną licencję na moduł KOLD. Przy zakupie teczki z testem KOLD dostępna jest roczna bezpłatna licencja,
 • po upływie roku można przedłużyć licencję na okres 1 roku, 2 lat lub 3 lat - czytaj więcej...

Program KomKOD dostępny jest na system operacyjny WINDOWS (wersja: 7 SP1 ESU, 8, 8.1, 10, 11).

Więcej informacji na temat programu KomKOD można znaleźć w instrukcji do programu dostępnej tutaj.


Tematyka:

Programy terapii KOLD zostały opracowane, aby ułatwić specjalistom prowadzącym diagnozę za pomocą testu KOLD opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów terapii, które są ukierunkowane na szczególne potrzeby badanego dziecka. Ćwiczenia przygotowano dla wszystkich przedziałów wiekowych oraz obszarów i kategorii rozwoju ocenianych przez KOLD.

Program terapii dostosowuje poziom i rodzaj ćwiczeń terapeutycznych do zdiagnozowanych opóźnień i deficytów występujących u dziecka, a także pozwala na wykorzystanie w terapii posiadanego potencjału rozwojowego dziecka. Dla wszystkich niewykonanych prób w obrębie poszczególnych kategorii opracowano od 5 do 10 ćwiczeń terapeutycznych. Ćwiczenia te zostały dokładnie opisane pod względem celów ogólnych i szczegółowych terapii oraz osiąganych umiejętności, a także przedstawiony został ich przebieg.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat pozwalający na korzystania z PROGRAMÓW TERAPII dla modułu KOLD w programie KomKOD.


Program szkolenia:

 1. Diagnoza testem KOLD jako podstawa konstruowania programów terapii.
 2. Charakterystyka ćwiczeń terapeutycznych
 3. Funkcjonalności programu KomKOD – omówienie
 4. Samodzielna praca w programie KomKOD
 5. Generowanie programu terapeutycznego na podstawie diagnozy dziecka
 6. Ćwiczenia praktyczne – generowanie indywidualnych programów terapii na podstawie przygotowanych przypadków dzieci z różnorodnymi zaburzeniami w rozwoju

 


#KOLD-PT;IV-VI;2022;#GRU

Miejsce online
Kontakt e-mail: info@komlogo.pl, tel.: 32 233 54 71, 504 245 737

Rejestracja online

Pozostało wolnych miejsc: 14
UWAGA!
Na szkolenie może się zgłosić tylko jedna osoba z danego adresu e-mail
290,00 zł
UWAGA ! W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby posiadające certyfikat szkolenia KOLD.
przelew

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Klauzula informacyjna do formularza zgłoszeniowego udziału w szkoleniu Komlogo:
 1. Administratorem powyższych danych osobowych jest Piotr Gruba, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KOMLOGO – Piotr Gruba, z siedzibą w Gliwicach (44-109), przy ul. Pszennej 2, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 756-130-76-04, Regon 273221318,
 2. Celem przetwarzania danych jest organizacja i przeprowadzenie wskazanego powyżej szkolenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, w dowolnym momencie oraz w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Powyższe dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 5. Powyższe dane mogą zostać udostępnione jedynie instytucjom lub podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji szkolenia.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;