Kalendarz wydarzeń

NEUROLOGOPEDIA Z ELEMENTAMI AUDIOFONOLOGII  
Od Środa, 1.06.2022 -  08:00
Do Środa, 31.08.2022 - 17:00
Odsłon : 326  

Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

oraz Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

 zapraszają na trzysemestralne studia podyplomowe

 NEUROLOGOPEDIA Z ELEMENTAMI  AUDIOFONOLOGII

Studia adresowane są do logopedów

Wykładane podczas studiów treści kształcenia w wymiarze
370 godzin zostały ujęte w następujące bloki tematyczne:

 

*Lingwistyczne podstawy neurologopedii (tu: m.in. neurolingwistyczne podstawy neurologopedii, psycho- i ontolingwistyczne konteksty neurologopedii).

*Neurologia (tu: m.in. udary mózgu u dorosłych i u dzieci, encefalopatie wrodzone i nabyte, choroby układu pozapiramidowego i choroby demielinizacyjne, choroby złącza nerwowo-mięśniowego i neuronu ruchowego,  miopatie, polineuropatie, neuroobrazowanie strukturalne i czynnościowe dla neurologopedów, mózgowe porażenie dziecięce, zespoły padaczkowe, zaburzenia świadomości, bóle głowy, afazja i dyzartria jako objawy neurologiczne, elementy fizjoterapii dla neurologopedów, elementy badania neuropsychologicznego – analiza i interpretacja procesów językowych).

*Zaburzenia zmysłu słuchu i równowagi, narządu głosu oraz połykania (tu: m.in.: wstęp do audiofonologii – anatomia i fizjologia narządu słuchu i równowagi, etiologia zaburzeń słuchu
i równowagi, diagnozowanie zaburzeń słuchu, diagnozowanie zaburzeń równowagi, leczenie zaburzeń słuchu, leczenie zaburzeń równowagi, anatomia obwodowego narządu mowy ze szczególnym uwzględnieniem krtani, patofizjologia głosu, etiolopatogeneza zaburzeń głosu, diagnoza i terapia zaburzeń głosu, etiologia, anatomia
i fizjologia zaburzeń połykania, diagnoza i różnicowanie dysfagii, laryngologiczne aspekty terapii dysfagii, dysfagia w praktyce neurologopedycznej).

*Psychiatria i geriatria (tu: m.in. psychiatria dziecięca, psychiatria osób dorosłych, gerontopsychiatria, psychofarmakoterapia, fizjologiczne znamiona procesu starzenia, patologiczne znamiona procesu starzenia – łagodne zaburzenia poznawcze, otępienie, wybrane choroby neurozwyrodnieniowe wieku senioralnego –choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, zwyrodnienie czołowo-skroniowe, profilaktyka starzenia).

*Neurologopedia dziecięca i neonatologopedia (tu: m.in. neonatologia i neonatologopedia, specyficzne zaburzenia językowe, dyzartria w mpd., oligofazja, patologiczna niepłynność mówienia, niemowność i niemówienie; AAC, mowa i jej zaburzenia w ASD, strategie postępowania terapeutycznego
w neurologopedii dziecięcej).

*Neurologopedia osób dorosłych z gerontologopedią i elementami logopedii paliatywnej (tu: m.in. afazja u osób dorosłych, dyzartria u osób dorosłych, pragnozja, strategie postępowania gerontologopedycznego, logopedia paliatywna, strategie postępowania terapeutycznego
w neurologopedii osób dorosłych).

*Staż kliniczny odbywać się będzie w Klinikach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul Jakubowskiego – najnowocześniejszej placówce leczniczej w Polsce.

 

Inauguracja zajęć: październik 2022 r.

Rekrutacja: https://irk.uj.edu.pl/pl/offer/PODYP_PC_22/programme/neurol.elem.audi_pod_PC/

Termin rekrutacji: 1.06.2022 r. – 31.08.2022 r.

Informacje: Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum, ul. Radziwiłowska 4, 31-026 Kraków

tel. 12 34-11-904, mail:anna.nawrot@uj.edu.pl

Miejsce Kraków
Kontakt e-mail: anna.nawrot@uj.edu.pl, tel. 12 34-11-904