SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold kold - programy terapii koze kojd kosf kogs metoda strukturalna Nauka czytania - od sylaby do zdania
DIAGNOZA KOMLOGO

Kalendarz wydarzeń

Moje sylabki – wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej  
Sobota, 12.02.2022, 09:00 - 13:30
Odsłon : 80  

 

 Temat:

Moje sylabki – wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej

Prowadzący:

mgr Agnieszka Fabisiak-Majcher

Forma:

Webinar

Termin:

12 lutego 2021

Godziny zajęć:

9:00–13:30

Miejsce :

on-line platforma webinarowa

Cena:

200 zł

Organizator:

Wydawnictwo WiR

warsztaty@wir-wydawnictwo.com

tel. 12 655 11 01  

 

O szkoleniu

Webinar przeznaczony jest dla nauczycieli, logopedów i rodziców. Składa się z 2 części; koncentruje się na omówieniu poszczególnych umiejętności ogólnorozwojowych dziecka uczącego się czytać oraz prezentacji założeń, na których opiera się metoda Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® prof. Jagody Cieszyńskiej. Zaprezentowane zostaną nagrania wideo zajęć z dziećmi, podczas których wykorzystano omawiane ćwiczenia.

Program:

Godz. 9.00-11.30

Część 1. Ćwiczenia ogólnorozwojowe a metoda symultaniczno-sekwencyjna

Omawiana jest analiza i synteza wzrokowa, ćwiczenia operacji myślowych (układanie sekwencji, pamięć symultaniczna i sekwencyjna, myślenie przyczynowo-skutkowe, umiejętność przeprowadzania klasyfikacji na materiale tematycznym i atematycznym), grafomotoryka, koordynacja wzrokowo-ruchowa.


Godz. 11.45-13.30

Część 2. Metoda symultaniczno-sekwencyjna

Omawiane są szczegółowo procedury wykorzystywane na poszczególnych etapach nauki czytania (wprowadzanie poszczególnych sylab, wyrazów; procedura powtarzanie – rozumienie – nazywanie; sposób przechodzenia od czytania globalnego do sekwencyjnego; zasady tworzenia zdań i tekstów). Webinar opiera się na prezentacji i omawianiu filmów.

Prowadzenie:

mgr Agnieszka Fabisiak-Majcher – logopeda, surdopedagog. Prowadzi terapię dzieci: autystycznych, z zespołem Aspergera, niesłyszących, z alalią, z afazją, z zaburzeniami komunikacji językowej oraz dyslektycznych. Jest współautorką licznych publikacji wspierających naukę czytania i rozwój dzieci, m.in. ćwiczeń do nauki czytania „Moje sylabki” oraz serii „Stymulacja i Terapia”.

Koszt udziału: 200 zł

Dodatkowe informacje i zapisy: https://wir-wydawnictwo.com/webinar-moje-sylabki-wczesna-nauka-czytania-metoda-symultaniczno-sekwencyjna-prof-j-cieszynskiej-12-02-2022/

Miejsce Szkolenie online
Kontakt e-mail: warsztaty@wir-wydawnictwo.com, tel.: 12 655 11 01