SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold kold - programy terapii koze kojd kosf kogs metoda strukturalna Nauka czytania - od sylaby do zdania Mówić z sensem
DIAGNOZA KOMLOGO

Kalendarz wydarzeń

Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej  
Od Sobota, 16.10.2021 -  09:00
Do Niedziela, 17.10.2021 - 14:00
Odsłon : 453  

 

Temat

Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej

Prowadzący:

prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska- doktor habilitowany w zakresie językoznawstwa (specjalność logopedyczna), profesor nadzwyczajny Instytutu Języka Polskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą zaburzeń mowy u dzieci z wadą w obrębie środkowej części twarzoczaszki, z zaburzeniami czynności prymarnych, takich jak np. oddychanie i przyjmowanie pokarmów. Prowadzi badania mowy w dyskursie zaburzonym wykorzystując ujęcie związane z lingwistyką kognitywną. Zajmuje się również patofonetyką związaną w szczególności z zaburzeniami realizacji fonemów warunkowanych konstytucjonalnie i funkcjonalnie, a także teorią i metodyką terapii dyslalii. Była wieloletnim redaktorem naczelnym rocznika „Forum logopedyczne”, a także członkinią Komisji Zaburzeń i Rozwoju Języka Komitetu Językoznawstwa PAN (obecnie Komisja nie działa);  w trzech kadencjach była aktywnym członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Wydała 6 monografii i ponad 100 artykułów, w tym np. książki: Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia (Kraków 2011), Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji. Podstawy postępowania logopedycznego (Bytom 2013, 2017), Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia wybranych form zaburzeń (Bytom 2017, 2019), Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań (Katowice 2019). Od ponad 30 lat jest praktykującym logopedą, który zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami.

Forma:

warsztaty

Czas trwania:

16-17.10.2021 r.

Godziny zajęć:

Sobota 09:00-18:00, Niedziela 09:00-14:00

Miejsce :

Kraków

Cena:

820 zł

Organizator:

Instytut Edukacji Logopedycznej

www.instytutlogopedyczny.pl

biuro@instytutlogopedyczny.pl

tel. 505 255 435

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Logopedzi, studenci logopedii

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników ze strategiczną metodą usprawniania fonemów w dyslalii obwodowej z wykorzystaniem wykładu problemowego, ćwiczeń praktycznych i filmu.

Zakres treści:

  1.    Niedostatki trójfazowego postępowania terapeutycznego w przypadku dyslalii.
  2.    Mity na temat dyslalii.
  3.    Fonem a głoska.
  4.    Od krzyku do głoski w wyrazie niosącym znaczenie.
  5.    Biomechaniczna baza artykulacji. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych.
  6.    Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych a system fonetyczno-fonologiczny języka polskiego.
  7.    Diagnoza zaburzeń realizacji fonemów.
    •    Podział na substytucje i deformacje – pozór prostoty czy ograniczenie?
    •    Analityczno-fonetyczna metoda badania realizacji fonemów.
    •    Ćwiczenia praktyczne: badanie artykulacji z wykorzystaniem metody słuchowo-wzrokowo-czuciowo-eksperymentalnej.
  8.    Główne przyczyny nienormatywnej realizacji fonemów i patomechanizm najczęstszych zaburzeń realizacji fonemów.
    •    Ćwiczenia praktyczne: ocena wędzidełka języka, zgryzu, podniebienia, migdałków podniebiennych, stawu skroniowo-żuchwowego, połykania, żucia, oddychania, parafunkcji zwarciowych i niezwarciowych.
   9.    Usprawnianie realizacji fonemów jako procedura postępowania logopedycznego.
    •    Procedura a metoda i strategia.
    •    Podstawy terapii zaburzeń realizacji fonemów w ujęciu strategicznym.
    •    Wywoływanie głosek – termin metaforyczny czy dosłowny?
    •    Analityczne i syntetyczne podejście do wywoływania głosek.
  10.    Strategiczne podejście usprawniania realizacji fonemów jako szansa dla uwzględniania możliwości pacjenta.
  11.    Kroki, metody i strategie usprawniania realizacji fonemów.
    •    Konstruowanie przedpola artykulacji.
    •    Wybór sekwencji terapii głosek: rozwojowej lub terapeutycznej.
    •    Przygotowanie do usprawniania realizacji fonemu z wykorzystaniem strategii warunków progowych. Rewizja ćwiczeń warg, języka, ruchomości żuchwy.

Ćwiczenia praktyczne.
    •    Wywoływanie głoski, w tym wybór ramy i metody wywoływania głoski.

Ćwiczenia praktyczne.
    •    Aktywizacja głoski w większej strukturze.
    •    Polaryzacja głoski.
    •    Wprowadzanie głoski do mowy potocznej.

 

W celu aplikacji na szkolenie należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy:

https://instytutlogopedyczny.pl/krakow/571-strategiczna-metoda-usprawniania-realizacji-fonemow-w-dyslalii-obwodowej.html

Miejsce Kraków
Kontakt email: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel. 505 255 435
Na szkolenie można uzyskać do 80% dofinansowania przez Bazę Usług Rozwojowych.