Kalendarz wydarzeń

Wspomaganie rozwoju mowy osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem AAC i SAZ  
Sobota, 9.10.2021 Odsłon : 198  

 

 

Temat:

WSPOMAGANIE ROZWOJU MOWY OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU Z WYKORZYSTANIEM AAC ORAZ SAZ

Prowadzący:

Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Forma:

szkolenie

Termin:

09.10.21

Godziny zajęć:

09.00-15.30 [sobota]

Miejsce :

Centrum Wypoczynku „Bystre” gm. Baligród  https://www.owbystre.pl/

Cena:

280zł/os

Organizator:

Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

http://cltdogadacsie.pl

kczechowicz@gmail.com

tel.698614521

 

Odbiorcy:
logopedzi, specjaliści innych dziedzin, rodzice i opiekunowie
Cel:
Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy rodzicom i opiekunom dotyczącej pracy z osobami z autyzmem w szczególności w zakresie wspomagania rozwoju mowy i umiejętności komunikacji.

Prowadząca: Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska certyfikowany logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog, instruktorka jogi dla dzieci, trener psów. Doświadczenie zdobywała w szkole integracyjnej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, praktyce prywatnej (pacjenci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi - w tym niepełnosprawności sprzężone, autyzm, zespoły genetyczne) oraz w czasie licznych kursów, szkoleń i praktyk. Założycielka Centrum Logopedyczno-Terapeutycznego "Dogadać się" w Budach-Grzybek gm. Jaktorów. W pracy zawodowej łączy wiele pasji (w tym także pracę z psem), bo tylko podejście holistyczne może przynieść oczekiwane efekty terapeutyczne. Organizuje wykłady i warsztaty dla nauczycieli, rodziców, prowadzi zajęcia dydaktyczne w ośrodkach szkoleniowych, a także praktyki dla studentów studiów podyplomowych. Zawodowo interesuje się neurologią, psychologią, psychiatrią i behawiorystyką (ludzi i zwierząt). Wdraża alternatywne i wspomagające metody komunikacji, dbając by każdemu, niezależnie od wieku dać szansę na rozwój komunikacji i mowy. Miłośniczka poezji pisanej i śpiewanej, biegania, gotowania i górskich wypraw.
Motto życiowe: „Gdy się ma co robić, w co wierzyć i kogo kochać jest się szczęśliwym”. 

 

Program ramowy:
1. Mowa, język, komunikacja, zaburzenie – podejście neurologopedyczne
2. Etapy rozwoju mowy i ocena mowy dziecka w norma - diagnoza
3. Autyzm, zaburzenia ze spektrum autyzmu – podstawowe pojęcia i definicje, etiologia z odniesieniem do ICD-10, DSM V, CHAT
4. Neurorozwojowa hipoteza autyzmu
5. Triada autystyczna
6. Rozwój mowy u osób z autyzmem – diagnoza neurologopedyczna, diagnoza różnicowa
7. Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - ćwiczenia
8. Stosowana analiza zachowania w terapii logopedycznej – wybrane aspekty
9. Specyfika terapii dzieci z autyzmem
- trening jedzenia i czystości
- kształtowanie rozwoju poznawczego i wewnętrznego planu działania
- komunikacja werbalna i niewerbalna (wprowadzanie AAC)
- nietypowe wzorce zachowań
- postępowanie w sytuacjach trudnych
- pomoce wykorzystywane w terapii logopedycznej
9. Rodzic w roli terapeuty – interwencje w relacji dziecko z autyzmem a rodzic
10. Aspekty prawne – autyzm a prawo
Metody pracy:
- wykład/prezentacja multimedialna
- film
- dyskusja
- ćwiczenia praktyczne
- analiza studium przypadku


UWAGA: Uczestnicy proszeni są o wygodny strój, niekrępujący ruchów, w części spotkania bierze udział pies


Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Podczas spotkania dostępny będzie serwis kawowy. Organizator nie zapewnia dojazdu i noclegu.

Miejsce Centrum Wypoczynku "Bystre" gm. Baligród
Kontakt kczechowicz@gmail.com, tel. 698614521