SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold kold - programy terapii koze kojd kosf kogs metoda strukturalna progesty Baza certyfikowanych specjalistów
DIAGNOZA KOMLOGO

Kalendarz wydarzeń

Karty Oceny Języka Dziecka Afatycznego – KOJD-AFA narzędzie do oceny jakościowej i planowania terapii.  
Sobota, 25.09.2021, 10:00 - 15:00
Odsłon : 755  

Temat:

Karty Oceny Języka Dziecka Afatycznego – KOJD-AFA narzędzie do oceny jakościowej i planowania terapii.

Prowadzący:

mgr Elżbieta Drewniak-Wołosz, mgr Anna Paluch

Forma:

Warsztat/szkolenie

Termin:

25.09.2021 r. (sobota)

Godziny zajęć:

10.00-15.00

Miejsce:

online

Cena:

390 zł

Organizator:

Wydawnictwo Komlogo, ul. Pszenna 2, 44-109 Gliwice,

www: www.komlogo.pl, e-mail: info@komlogo.pl, tel.: (32) 233-54-71

Rejestracja:

 przejdź do rejestracji

 

Dla kogo przeznaczony jest warsztat? Warsztat adresowany jest do logopedów, psychologów, pedagogów, pragnących zapoznać się z narzędziem diagnostycznym, jakim jest KOJD- AFA.

Komputerowy System Zarządzania Dokumentacją KomKod moduł KOJD-AFA. Dostępna jest tylko wersja na system operacyjny WINDOWS (wersja: Vista Sp2, 7, 8, 8.1, 10).

Osoby prowadzące:

Elżbieta Drewniak- Wołosz -   psycholog, neurologopeda, od lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji. Obecnie pracuje w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Afatycznych Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie. Autorka publikacji poświęconych problematyce dzieci z n. m. o typie afazji.

Anna Paluch – psycholog, logopeda, od lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji. Obecnie prowadzi gabinet prywatny i  pracuje w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w  Krakowie. Autorka publikacji poświęconych problematyce dzieci z n. m. o typie afazji.

Cel szkolenia:  Przekazanie podstawowych informacji n. t. diagnozy zaburzenia. Ćwiczenie umiejętności przeprowadzania diagnozy, w tym głównie obserwowania i analizowania objawów językowych. Praktyczne wykorzystanie narzędzia KOJD – AFA w diagnozie zaburzenia. Planowanie  terapii mowy na podstawie   wiedzy o zaburzeniu i prawidłowo przeprowadzonej diagnozy opisowej.   

Tematyka Karty Oceny Języka Dziecka afatycznego – KOJD- AFA są narzędziem przeznaczonym do jakościowej diagnozy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym mających trudności w percepcji i ekspresji mowy. Składają się z 2 części. Pierwsza Karta Oceny Języka Dziecka- AFA   (KOJD- AFA I) jest  przeznaczona do badania dzieci młodszych, zwykle  w przedziale wieku przedszkolnego. Druga Karta Oceny Języka Dziecka  (KOJD – AFA II) nawiązuje  do części pierwszej, ale zawiera zadania trudniejsze, odpowiednie dla dzieci i młodzieży  w wieku szkolnym.

 Program szkolenia:

1. Podstawowe informacje dotyczące diagnozy n. m. o typie afazji(cel i warunki diagnozy, co poddajemy ocenie).

2. Charakterystyka zaburzenia  (obawy specyficzne i niespecyficzne).

3. Przedstawienie najważniejszych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie dzieci z zaburzeniem językowym.

4. Prezentacja i charakterystyka narzędzia KOJD -AFA.

·         Podstawowe założenia i sposoby dotyczące przeprowadzania diagnozy n. m. o typie afazji.

·         Budowa narzędzia: przedstawienie i omówienie obu części   narzędzia  KOJD -AFA (kolejnych zadań i ich zastosowania).

5. Analiza  wykonania zadań  zawartych w II części narzędzia KOJD -AFA (wykorzystanie nagrań filmowych i dźwiękowych oraz/lub  wypełnionych kart zapisu):

·         Szczegółowe, analityczne omówienie sposobu wykonania prób. ze zwróceniem uwagi na trudności  językowe będące specyficznymi objawami zaburzenia

·         Porównanie wykonania  wybranych prób przez:

o   dziecko z przewagą zaburzeń rozumienia (percepcji) mowy,

o   dziecko z przewagą zaburzeń mowy czynnej (ekspresji. mowy).

6. Omówienie i podsumowanie wyników badań, z wykorzystaniem wiedzy o czynnościach mowy i podsystemach  języka.

7. Pytania, dyskusja.

 

 

#KOJD-AFA

Miejsce online
Kontakt e-mail: info@komlogo.pl, tel.: 32 233 54 71, 504 245 737

Rejestracja online

Pozostało wolnych miejsc: 3
390,00 zł
przelew

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Klauzula informacyjna do formularza zgłoszeniowego udziału w szkoleniu Komlogo:
  1. Administratorem powyższych danych osobowych jest Piotr Gruba, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KOMLOGO – Piotr Gruba, z siedzibą w Gliwicach (44-109), przy ul. Pszennej 2, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 756-130-76-04, Regon 273221318,
  2. Celem przetwarzania danych jest organizacja i przeprowadzenie wskazanego powyżej szkolenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, w dowolnym momencie oraz w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Powyższe dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
  5. Powyższe dane mogą zostać udostępnione jedynie instytucjom lub podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji szkolenia.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;